Ledernes krav til OK-2018 drøftes også med skoleforeningerne

Forretningsudvalget for Frie Skolers Ledere mødes med jævne mellemrum med de enkelte skoleforeningers forretningsudvalg for at drøfte bl.a. de kommende overenskomstforhandlinger.

Det er derfor glædeligt, at vi i det seneste nyhedsbrev fra Efterskoleforeningen kan læse følgende bemærkninger til ledernes lønforhold.

Bedre lederløn og et nyt løninterval
Forstandere og viceforstandere har i dag hver to lønintervaller, der afhænger af skolestørrelsen. Højeste løn for en forstander på en skole med under 100 årselever er pr. 1. december 2017 43.472 kr. pr. md. plus pension. For skoler med over 100 årselever ligger lønnen på 46.591 kr. pr. md. plus pension. De fleste forstandere ligger i toppen af intervallerne. Herudover er det muligt at give et årligt – ikke fast – engangstillæg.
Kravene til efterskoleledere er høje. Samtidig er det en realitet, at antallet af kvalificerede ansøgere til lederstillinger på efterskolerne er få.
Herudover er intervallerne for lederløn ikke steget med samme udvikling som lærerlønningerne.
Efterskoleforeningen anbefaler derfor, at lønintervallerne for lederne generelt forhøjes. Samtidig anbefaler vi at indføre et nyt interval for store efterskoler, f.eks. ved over 200 årselever med omtrent samme afstand som de to andre intervaller (ca. 3.000 kr.).