Tag en 1-årig lederuddannelse, mens du arbejder

Frie Skolers Ledere har i samarbejde med lærerforeningen FSL udviklet en lederuddannelse, som du kan tage sideløbende med dit arbejde. På uddannelsen lærer du at lede medarbejdere på individ-, team- og organisationsniveau. Du får en indføring i relevant ledelsesteori samtidigt med, at du arbejder med metoderne i praksis med sparring hjemme på din egen skole.

Uddannelsen er for alle personer med ledelsesfunktioner på de frie skoler. Den strækker sig over et år og bygget op omkring fem internater à to dages varighed, hvor du mellem internaterne arbejder med metoderne i praksis. I de mellemliggende projektforløb er du i elekronisk kontakt med en netværksgruppe, hvor du får faglig sparring fra både kollegaer og konsulenter. I alt får du 120 timers uddannelse på det år uddannelsen varer.

Forstå den pædagogiske ledelse
Målet for Lederuddannelsen er overordnet: “at skabe forudsætninger for at forestå den pædagogiske ledelse i organisationen – under foranderlighedens vilkår”.

Mere specifikt er læringsmålene, at skolelederne efter uddannelsen:

– Forestår og inspirerer til skoleudvikling, herunder støtter lærernes læreprocesser

– Som øverste ansvarlig på skolen forvalter skolens kultur og udvikling i overensstemmelse med bestyrelsens og de samfundsmæssige rammer for skolens virksomhed

– Opfylder medarbejdernes berettigede krav om omsorg, anerkendelse og udfordring

– tilgodeser medarbejdernes behov for gode arbejds- og samarbejdsvilkår

Eksamen som del af diplom i ledelse
Lederuddannelsen giver mulighed for at afslutte forløbet med eksamen i modulet ‘Organisation, udvikling og samskabelse’, som er obligatorisk på Diplomuddannelsen i Ledelse (se studieordning på www.viauc.dk/videreuddannelse). Eksamen er frivillig og uafhængig af lederuddannelsens øvrige forløb.

Tilmelding og mere info
Har du spørgsmål og lyst til at vide mere om uddannelsen, så tjek VIAs hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig online.

 

Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Frie Skolers Ledere har her stillet 10 hurtigere spørgsmål til tre deltagere, der er i gang med uddannelsen. Under artiklerne kan du læse mere om selve uddannelsen og finde link til tilmelding.

Ledere om lederuddannelsen:

Morten Henneberg: “De fleste har erfaring med i bagagen, fordi de har siddet i en lederstilling i en længere periode. De kommer med nogle problemstillinger, som jeg ikke har nået at sidde i endnu, og hvor jeg synes, det er fedt, at jeg kan være med til at sparre, selvom jeg ikke har den lange erfaring endnu”.

d

d

d

Kristian Bertelsen: “Det går op for en, at ledelse jo ikke er forbeholdt skolelederen, der foregår også rigtig meget ledelse ude i klasselokalet. Og på lærerværelset. Og på kryds og tværs af afdelinger. Det er også rigtig vigtigt at kunne kvalificere den form for ledelse, og det er også noget af det, man lærer på kurset”.

dd

d

d

Sarah Juul Dalgaard: “Jeg blev opmærksom på, at det nogle gange handler mere om mig selv, end det egentlig handler om sagen, altså min måde at tænke ledelse og struktur på, i stedet for sagen. Det har været en kæmpe aha-oplevelse”.