Ret til lederuddannelse

Som ansat i en lederstilling i de frie skole har du ret til lederuddannelse på Diplomniveau, da vi er omfattet af trepartsaftalen fra 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF.

Du styrker din ledelsespraksis med en kompetencegivende videreuddannelse. På en diplomuddannelse i ledelse får du et solidt teoretisk afsæt samt personlige og faglige kompetencer til at varetage ledelsesopgaver. Uddannelsen giver dig værktøjer, der gør dig i stand til at agere selvstændigt som leder, både strategisk og operativt. Det er også muligt at supplere med en lederuddannelse på master niveau.

Frie Skolers Ledere anbefaler, at du tager kontakt til studievejledningen på en relevant uddannelsesinstitution i forbindelse med dine overvejelser om lederuddannelse, da der findes et omfattende udbud af lederuddannelse i Danmark.

Frie Skolers Ledere har et samarbejde med VIA University College om Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler, som udbydes i februar hvert år og med opstart i september måned.