Løn som fortjent – får I det?

Måske får du som leder i de frie skoler den løn, du fortjener. Måske gør du ikke. Under alle omstændigheder vil vi bede dig overveje det.

Og hvis ikke, så skal du og vi forsøge at gøre noget ved det!

Er din løn ikke den rigtige, så er det faktisk lige her og nu, du skal gøre dig de første skridt til at forbedre den – hvad enten du er mellemleder eller skolens øverste leder.

Skab plads i næste års budget
Som skolens øverste leder er du så småt ved at gøre dig overvejelser om budget 2018. Inden du går i rigtig budget-mode, så tjek lige lederlønningerne og husk på, at det er allerede nu, der skal gøres plads til lønstigninger i foråret 2018. Hvis du laver et budget uden plads til mere i lønningsposen, så er det sværere at forhandle noget som helst igennem senere.

Som mellemleder er udfordringen lidt en anden. Overvej om du er på rette lønniveau – og hvis ikke, så tag en snak med din leder.

Frie Skolers Ledere hjælper gerne
Alle andre presser på, når det kommer til løn. Frie Skolers Lærerforening og skolens TR’er gør os flittigt opmærksomme på, at der skal og bør afsættes midler til ny løn.

Skoleforeningerne vil i efterårets løb hjælpe os med ideer og procenter til de generelle lønstigninger i næste finansår.

Men hvem husker på, at der i budget 2018 også skal afsættes penge til lønstigninger for skolens ledelse? Det er der kun en person, der gør: Den budgetansvarlige leder – og det kan være, at det er dig – hvis ellers du husker det.

Vi vil fra Frie Skolers Ledere gerne hjælpe og støtte dig i den proces, men du skal selv her og nu skabe de fornødne rammer.

Intervalløn og løntillæg
Du skal sikre dig, at budgettet får tilstrækkelig plads og rum til, at der ved lønforhandlinger med bestyrelsen er afsat midler til skolens ledere. Ellers er der jo ikke noget at forhandle om, og det skal og bør der være.

Alle vores lederes lønninger er jo til forhandling, både intervallønninger og løntillæg, og vi forhandler individuelt om dem på den enkelte skole.

Vi hjælper med sparring og forhandling
Vores lederkonsulent Bjarne Y. Jørgensen vil rigtig gerne hjælpe dig med inspiration og sparring forud for din kommende lønforhandling med bestyrelsen.

Frie Skolers Ledere vil i efterårets løb lave en – endnu ikke færdigplanlagt – temadag eller lignende med forhandlingsteknik, hvor du kan få værktøjer til din egen lønforhandling.

Så lad os i fællesskab sørge for, at vi ledere får løn som fortjent – foreningsmæssigt skal vi i forbindelse med OK18 arbejde på centralt niveau, mens du lokalt skal bane vejen på din egen skole og eventuelt bruge os til sparring of forhandling.

Vi er klar! Er du?

Rud Nielsen, formand