Cookie- og persondatapolitik


Cookiepolitik

Når du bruger frieskolersledere.dk accepterer du vores politik for cookies og privatliv, som er med til at sikre dig en god oplevelse.

På frieskolersledere.dk bruger vi cookies for at indsamle statistik om din brug af siden, som hjælper os med at forbedre brugeroplevelsen. Når du klikker på et link på frieskolersledere.dk, accepterer du vores cookiepolitik.

Indsamling af oplysninger:
Dette website udbydes af Frie Skolers Ledere, og når du klikker på sitet indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet.

Oplysninger indsamles på to måder:

Ved hjælp af cookies
Ved at du selv afgiver information.
Der er kun personlige oplysninger i den information, du selv afgiver. Cookies indeholder ikke personlige oplysninger.

Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, som lagres i din webbrowser, når du har klikket på et website. En cookie er ikke et program, den indeholder ingen personlige oplysninger og den slettes automatisk efter et stykke tid (nogle gange samme dag, andre gange efter flere år). Cookies kan ikke indeholde virus. Første gang du besøger Frie Skolers Lederes website, modtager du automatisk en eller flere cookies, som giver os mulighed for at genkende dig, når du vender tilbage, og for at registrere din færden på sitet. På den måde kan vi forbedre din oplevelse på sitet.

To slags cookies
Man skelner mellem førstepartscookies, der stammer fra websitets ejer og anvendes som beskrevet ovenfor, og tredjepartscookies, der stammer fra andre steder. Tredjepartscookies på frieskolersledere.dk stammer fra samarbejdspartnere (som Facebook og Google). Cookies gemmes i forskellig tidsperiode – nogle kun i 30 minutter, andre i 2 år.

Sådan undgår du cookies:
I din webbrowser kan du til enhver tid slette de cookies, som er blevet lagt på din computer. Du kan også indstille browseren til at advare, før der gemmes cookies, eller til at blokere cookies, hvis du slet ikke ønsker at modtage dem. Læs mere på 
http://minecookies.org/cookiehandtering. Vær opmærksom på, at nogle websites ikke fungerer ordentligt, når du ikke bruger cookies.

Kontakt os om cookies
Hvis du ønsker flere oplysninger om Frie Skolers Lederes cookiepolitik, kan du kontakte os på; Frie Skolers Ledere, Snaregade 10 A, 1205 København K, Tlf 7025 1008 eller på mail til 
info@fsleder.dk

 

Hvad bruger vi oplysningerne til?


Frie Skolers Ledere benytter dine personlige oplysninger til at kontakte dig, når vi har tilbud, der kan interessere dig. Oplysninger om din internet-adfærd – via cookies – benyttes først og fremmest til at gøre vores website mere brugervenligt.

Slette eller ændre i personlige oplysninger:
Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger Frie Skolers Ledere har registreret om dig, ved at ringe 7025 1008 eller skrive til info@fsleder.dk Du har ifølge persondataloven ret til at få urigtige eller vildledende oplysninger rettet eller fjernet, ligesom du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ikke ønsker at bliver kontaktet af Frie Skolers Ledere i fremtiden, kan det også meddeles til ovenstående telefon og e-mail.

Persondatapolitik i Frie Skolers Ledere

Formålet med denne persondatapolitik er at fastlægge rammerne for Frie Skolers Ledere (FSL) behandling af personoplysninger.
FSL behandler personoplysninger om sine medlemmer, ansatte og andre registrerede, herunder personoplysninger, der anses som følsomme efter Databeskyttelseslovgivningen.

Dette sker som et naturligt og nødvendigt led i vores formål og i arbejdet for medlemmernes interesser.
FSL er fast besluttet på tage databeskyttelse alvorligt og overholde Databeskyttelseslovgivningen. Vi ønsker at medlemmer, medarbejdere og andre skal føle sig trygge ved, at vi bruger oplysningerne korrekt og behandler personoplysninger fortroligt og sikkert.

Målgruppe mm.
Denne politik gælder fra den 25. maj 2018 for alle aktiviteter i FSL.
FSL kan til enhver tid ændre denne persondatapolitik. FSL informerer herom efter krav til evt. varsler. FSL sikrer, at politikken er tilgængelig for medarbejderne og kommer til medarbejdernes kendskab.

Frie Skolers Ledere tager databeskyttelse alvorligt
Persondatabeskyttelse er ikke mulig uden tilstrækkelig IT-sikkerhed. FSL udsteder og behandler sine personoplysninger efter sin gældende IT-politik.

Personoplysninger:
Personoplysninger er enhver information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Eksempler herpå er et navn, adresse, CPR.nr., medlemsnummer, løn, fagforenings- og helbredsforhold. Når FSL behandler personoplysninger overholder vi altid følgende grundlæggende regler:

Vi har saglig, legitimt formål med at behandle personoplysninger, og evt. senere brug er ikke uforeneligt med det formål. Vi behandler kun relevante, strækkelige personoplysninger (”need to have”) og laver nødvendig ajourføring for at sikre korrekte personoplysninger over tid.
Vi sletter alle personoplysninger, når formålet ikke længere er tilstede og opbevaring ikke ellers er krævet ved lov mv. Vi har et gyldigt behandlingsgrundlag, fx samtykke, overenskomst, lovbestemmelse etc.


Vi overholder de registreredes rettigheder.Vi har IT-sikkerhed omkring behandlingen.
Vi indtænker databeskyttelse, når vi laver nye processer, IT-systemer mv. med personoplysninger. Vi bruger kun troværdige og sikre databehandlere og kun med databehandleraftale samt følger årligt op på databehandlere.
Vi sikrer et overførselsgrundlag ved overførsler ud af EU/EØS, herunder til IMAK og/eller leverandører.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

FSL opbevarer kun personoplysninger så længe det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles, herunder også ifølge lovgivningen.
FSL udsteder særskilt slettepolitik, som sekretariatet er ansvarlig for.

Den registreredes rettigheder
FSL sikrer, at de registrerede har adgang til at udnytte deres rettigheder efter Databeskyttelseslovgivningen, fx ved at give lovpligtige oplysninger til medlemmer ved indmeldelse, til medarbejdere ved ansættelse osv.
FSL udarbejder relevante retningslinjer til at sikre, at de registreredes rettigheder overholdes.

Ikrafttræden
Persondatapolitikken gælder fra den 25. maj 2018.

Slettepolitik i Frie Skolers Ledere
Indledning

Denne politik er udstedt i medfør af Frie Skolers Lederes Persondatapolitik. Det følger af Databeskyttelseslovgivningen, at personoplysninger ikke må opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. 

På denne baggrund har FSL valgt at udarbejde en slettepolitik, således at tidsfrister for opbevaring og sletning af personoplysninger er dokumenteret. 

Generelt om sletning af personoplysninger 
Personoplysninger skal slettes, når de ikke længere er nødvendige at opbevare i forhold til det definerede formål, der var med indsamlingen og opbevaringen.

Sletning kan også være relevant som følge af, at en registreret udnytter sine rettigheder efter persondataforordningen. Fx hvis et medlem tilbagetrækker sit samtykke til, at der må behandles oplysninger om vedkommende, da er FSL forpligtet til at overveje, om oplysningerne skal slettes eller delvist bevares til dokumentation af medlemsforholdet. Dette beror på en konkret vurdering, hvor FSL’s egen interesse i fortsat at opbevare personoplysningerne skal vejes over for den registreredes interesse i at få dem slettet. 

Såfremt personoplysninger viser sig urigtige i forhold til formålet, skal FSL straks slette eller berigtige oplysningerne. 

Ovenstående gælder også for udprintede dokumenter fra systemer, som indeholder personoplysninger. Destruktion skal her ske på en sikker måde, eksempelvis vha. en makulator, så uvedkommende ikke kommer i besiddelse af personoplysningerne. 

Det er vigtigt at være opmærksom på at foregående er vejledende, idet der kan være fastsat krav i lovgivningen, som forhindrer sletning af personoplysningerne, eksempelvis pga. logningskrav, bogføring og revision. Disse krav skal indarbejdes i de afdelingsspecifikke bilag. 

Gennemgang af politik 
Denne slettepolitik vil blive gennemgået årligt af Ledelsen med henblik på, om der er behov for en ændring af politikken. Desuden kan en opdatering af denne slettepolitik blive nødvendig som følge af lovændringer eller andre interne politikker som påvirker slettepolitikken.