Løngab i lederlønnen på de frie skoler  

Efterskolerne leder holder føringen som de bedst lønnede ledere på de frie skolers område.
Jo større skole, desto mere får lederne i løn. Det er den ikke overraskende igen logikken i årets lønstatistik. Det samme gælder for, hvor meget lederne henter hjem i løntillæg.
Statistikken viser også, at afdelingsledere i gennemsnit tjener 20.000 kr. mere om året (inkl. tillæg) end skolelederne fra de mindre skoler under 100 elever,

”Man skulle være efterlønner”
Løngabet mellem små og store skoler er størst på de frie grundskoler. På efterskolerne er lønforskellen mellem de mindre og større skoler knap så udtalt.
Til gengæld viser statistikken tydeligt, at lederne på efterskolerne generelt er væsentligt bedre lønnet end kollegaerne på grundskolerne.
”Ja, man skulle være efterlønner,” som en af grundskolelederne sagde det i en joke. Men spøg til side, for lønnen er faktisk vigtig, synes lederne.

Løn er vigtig
Den spørgeundersøgelse, som Frie Skolers Ledere lavede i marts viser klart, at lønnen er vigtig – både for de øverste ledere og for vice-lederne.
Langt de fleste svarede at lønnen er ”vigtig”, halvt så mange at den er ”meget vigtigt”, mens kun ganske få ikke fandt lønnen vigtig.
Det gjaldt både efterskoler og grundskoler.
Over halvdelen af medlemmerne svarede på spørgeundersøgelsen, hvilket gør dens resultater meget valide.

Bag om tallene
Tallene for den faktisk løn i kroner og ører er baseret på rådata, som Frie Skolers Ledere har trukket fra statens lønoverblik (www.loenoverblik.dk). I den forstand er tallene 100 % valide.
Tallene for de samlede løntillæg er eksklusive pension.

Frie grundskoler:

 

Antal ledere Årsløn Samlet løntillæg
Skoleledere på mindre skoler (under 100 elever) 144 430.727 kr. 9.517 kr.
Skoleledere på mellemstore skoler (100-349 elever) 268 478.213 kr. 23.836 kr.
Skoleledere på store skoler (over 350 elever)  73 528.295 kr. 84.230 kr.
Viceinspektører (på skoler under 350 elever) 138 432.248 kr. 18.504 kr.
Viceinspektører (på store skoler  med 350 eller flere) 70 462.052 kr. 56.231 kr.
Afdelingsledere  108 434.234 kr. 25.161 kr.

 

 

Efterskoler:

 

Antal ledere Årsløn Samlet løntillæg
Forstandere på mindre skoler (under 100 elever) 87 502.200 kr. 21.881 kr.
Forstandere på større skoler (med over 100 elever) 144 527.486 kr. 30.011 kr.
Viceforstandere på mindre skoler (under 100 elever) 55 441.479 kr. 12.623 kr.
Viceforstandere på større skoler (med over 100 elever) 113 453.907 kr. 21.440 kr.
Afdelingsledere  99 428.216 kr. 17.495 kr.

 

vigtighedafløn2vigtighedafløn1