Lønnen skal ud af leder-teamet

Så klar var beskeden fra Rud Nielsen, da han præsenterede den nye lønstatistik på generalforsamlingen i Frie Skolers Ledere den 10. april.

”Det overrasker mig, at så mange viceskoleledere og afdelingsledere forhandler løn med deres skoleleder,” siger Rud Nielsen.

Frie Skolers Ledere undersøgte lederlønnen i marts, og svarene viser, at kun en tredjedel af viceskoleledere og afdelingsledere på de frie grundskoler forhandler deres løn med bestyrelsen. Langt de fleste, to tredjedele, forhandler direkte med skolens øverste leder.

På efterskolerne fordeler tallene sig fifty-fifty.

Skævhed i lederteamet
”Det giver et underligt magtforhold i lederteamet, at man skal forhandle løn samtidig med, at man skal samarbejde om alt det andet. Det er urent, at den ene skal være med til at bestemme, om den anden skal have en ny carport til sommer,” siger Rud Nielsen.

”Det er mere rent, hvis viceskoleledere og afdelingsledere forhandler med de mennesker, der har ansat dem, nemlig bestyrelserne,” siger han.

Flere skal have tillæg
Lønstatistikken viser i kroner og øre, hvad lederne tjener – herunder hvad lederne får i tillæg. Over en tredjedel af alle ledere har modtaget ”honorering for særlig indsats”.

Desuden henter en tredjedel af lederne tillæg i form af resultatløn, godtgørelse for merarbejde og midlertidigt løntillæg.

Men næsten lige så mange ledere får slet ingen tillæg overhovedet. Og det er et problem, synes formanden.

Det er især lederne på de store skoler, der henter tillæg.

Undersøgelsen viser også, at de fleste tillæg er pensionsdækkede.

Flest tilfredse ledere
Mere end halvdelen svarede på undersøgelsen, der gør dens resultater meget valide. Undersøgelsen viser blandt andet, at flere skoleledere er tilfredse med deres løn end utilfredse.

Det kan du alt sammen læse mere om i næste nyhedsbrev.

 

10

7

5