Kommunikér kontruktivt - brug lønsamtalen bedst muligt

Vær nysgerrig -undersøg de bagvedliggende interesser

 

Brug tid på at undersøge hvordan forhandlingen ser ud fra modpartens stol. Hvad er vigtigst for dem? Formelt som uformelt? Du leder efter inspiration til at finde en måde at gøre jer begge så glade som muligt for resultatet, og i stedet for at gætte sig til hvad den anden har brug for, så spørg! Undersøg hele sagen fra alle vinkler under overskriften: Hvad skal der til for at jeg kan få det, jeg gerne vil have? Det giver både input til aftalen og giver en langt bedre proces end at diskutere nej’et.

 

Hvorfor?: Jo mere du undersøger det nej, der altid ligger i starten af en forhandling, jo klogere bliver du på at finde løsninger til, hvordan du kan lave nej’et om til et måske eller et ja. I skal flytte jer fra at være uenige til at lave en aftale og det er ikke argumenterne, der får jer til at give indrømmelser. 

 

Vær kreativ - find mulige løsninger der virker for begge parter

Brug tid på at finde på mulige løsninger til, hvordan I kan få aftalen i hus så begge kan leve med den. Søg inspiration hos andre kolleger, hos Frie Skolers Ledere, i din omgangskreds: hvad inkluderer andre i deres aftaler? Hvordan får de økonomien til at hænge sammen? Jo flere ting I forhandler om, jo lettere er det at finde enigheder, så start altid med at udvide kagen, inden I deler den.

 

Hvorfor?: Idéer og mulige løsninger udvider forhandlingens råderum og gør det nemmere at finde noget, begge parter bliver glade for. Det giver både konkrete input til aftalen og giver en langt bedre proces end at diskutere nej’et, fordi begge parter så får mulighed for at give den anden noget.

 

Vær fleksibel - giv indrømmelser, men få noget for dem

Når man har mange gode forslag på bordet er det nemmere at indgå ’handler’. Formulér forslag som ’Hvis jeg skal gå med til A,  skal I gå med til B’. Det er fint at give modparten noget, men få noget til gengæld når du giver dig, så du sikrer en balance i indrømmelserne og får noget retur for det, du giver.

 

Hvorfor?: En god forhandlingsproces er baseret på en fair og respektfuld proces, der munder ud i noget, der opleves som en balanceret aftale. Parterne har brug for at føle, at begge har givet sig og at der er en vis balance, og det kan man sikre sig ved at indgå handler.

Hold pauser - det er ofte der, bevægelsen sker

Undervejs i forhandlingen er det godt at holde pauser; ved at opsummere hvad I er enige om indtil videre, ved at tage en time-out og sikre, at det indholdsmæssige er, som det skal være, ved at afbryde forhandlingen den tid det tager, at finde mere information og flere kreative løsninger, hvis I er gået i stå. Hold også en pause, hvis du kan mærke, at uenigheden påvirker dig for negativt.

 

Hvorfor?: Det er faktisk ofte når vi går hver til sit, at bevægelsen hen imod en aftale sker. Her har parterne tid til at tænke sig om og overveje, hvordan man kommer frem til en aftale og det indebærer, at man overvejer hvor man kan give sig. Pauser og time-outs stopper ikke processen, hvis man bruger dem som en mulighed for at blive klogere, få flere idéer og checke fakta og indhold til bunds.