Sig "nej" på den gode måde - brug forhandling som redskab

Start med dig selv - og find ja'et bagved dit nej

 

Når det er svært at sige nej, kan det være godt at minde sig selv om, hvad man siger ja til ved at sige nej. Det kan handle om at sige nej til andre for at sige ja til sig selv, men det kræver at man undersøger sine egne helt grundlæggende værdier og behov. Mind dig selv om, hvad du opnår ved at sige nej, så der skabes en balance og din opmærksomhed ikke er for meget hos den anden. 

 

Hvorfor?: Det kan være svært at sige nej til andre, især hvis man har sympati for deres sag eller forstår hvor de kommer fra. Fordi de fleste helst vil sige ja og være hjælpsom, så handler det om at få det ja, man siger til sig selv til at fylde ligeså meget som de negative konsekvenser af det nej, man siger til en anden.

 

Sig "nej" - men følg op med alternative løsninger

Sig ’Nej, det kan jeg ikke men hvordan kan vi ellers løse det her?’ Markér din grænse, men gå dernæst videre med at undersøge hvordan I ellers kan komme i mål – dvs. du går i gang med at forhandle. Lad være med at sige ’Nej, fordi…’ for det vil bare give den anden en masse argumenter, og de løser sjældent en udfordring. Sig i stedet ’Nej, men…’ og så er du i gang med at hjælpe uden at det går ud over dig selv.

 

Hvorfor?: Man gør andre en bjørnetjeneste ved at sige ja til ting man hellere vil sige nej til. At finde ud af, hvad der er vigtigt for en, hvor ens grænser går, det kan hjælpe andre med at forstå og respektere netop de grænser. Hvis man er klar og tydelig omkring de vigtige prioriteringer, men samtidig hjælpsom og lyttende, så bliver man både robust og fleksibel i sine forhandlinger.

 

Sortér - og bliv tydelig omkring dine valg

Overvej nøje hvad du kan mærke, du bliver nødt til at holde fast i og sige nej til. Lav evt. en liste og tilføj de positive konsekvenser dit nej vil have. Lav også en liste over ting du godt vil, altså alternativerne. 

 

Hvorfor?: At undersøge og blive helt klar på, hvad der ikke er til forhandling for dig og hvorfor, kan hjælpe med at håndtere situationer, hvor du føler dig presset til at sige ja. Hvis du har forhandlet færdig med dig selv om, hvad dine vigtigste prioriteringer og værdier er, så signalerer du meget tydeligere, at du mener hvad du siger. Det kan også give overskud til at springe forklaringerne over og direkte til at forhandle om, hvad alternativerne kan være. Det opfattes positivt af andre, når man signalerer både sine nej’er og sine ja’er. Så fortæller man omverdenen hvordan de kan navigere og forholde sig til dig og det, du står for.