Medlemmerne beslutter overenskomst for de næste tre år

Medlemmer i Frie Skolers Ledere har netop modtaget et brev med information om, hvordan de skal stemme om deres overenskomst for de næste tre år.

Selve afstemningsproceduren gennemføres koordineret og i tæt samarbejde med Frie Skolers Lærerforening, da forligsteksten er gældende for begge grupper. Urafstemningen kan udelukkende ske elektronisk via ”Min side” på https://medlem.fsl.dk/ .

Her finder du de relevante links med informationer i forbindelse med OK-afstemningen:

Info vedr. løn:
http://www.fsl.dk/media/826791/loenstigningericfuforliget.pdf

Info vedr. lærernes arbejdstid:
http://fsl.dk/media/825539/resultatpapir-frie-skoler.pdf