Morten Henneberg, pædagogisk leder på Brejninggaard Efterkole. 39 år.

Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Frie Skolers Ledere har her stillet 10 hurtigere spørgsmål til tre deltagere, der er i gang med uddannelsen.

Hvorfor startede du på lederuddannelsen?

På vores skole er vi tre ledere, en forstander, en administrativ leder og så mig, der er pædagogisk leder. Vi er lige tiltrådt alle tre i en ny ledelsesstruktur og for at opkvalificere det, vi skulle ind og bestride, ville vi gerne tage den her lederuddannelse sammen.

Det betyder også, at vi kan sparre med hinanden, og at vi tidligt i vores nye ledelsesarbejde får mulighed for at trække os lidt ud af dagligdagen og sammen reflektere over det, der foregår derhjemme. Så det synes jeg bestemt er positivt.

 

Hvad er den største aha-oplevelse, du har haft på kurset?

Det er nærmest hver gang, der er et nyt punkt på dagsordenen. Hvad enten det har været kommunikationsstruktur eller andet, så har der været nye boller på suppen, fordi hele ledelsesdelen er ny for mig. Så der er jo mange gange i løber af kurset, hvor jeg siger ”aha, sådan kan man også gøre” og får nogle nye værktøjer.

 

Hvad er den bedste ved uddannelsen?

De forskellige ståsteder, vi 13 ledere kommer med og spiller ind med i det her forum. Det er givende, og der er blevet sat nogle netværk op, som man har kunnet melde sig ind på. Det er sådan en faktor, man måske ikke lige vidste, man fik i tilkøb, da man tog på det her kursus.

 

Hvad er den største udfordring ved at gå på lederuddannelsen?

For mig har den største udfordring simpelthen været det med at holde tråden i studiet. Når der går halvanden til to måneder fra den ene gang til den næste, så kan det være svært at fastholde sig i det at være studerende.

Da man læste til lærer i sin tid, havde man ikke en familie derhjemme eller en skole, som man også skulle forholde sig til. Så dengang var det nemmere at forblive i den studerendes rolle, hvor man her skal være selvdrivende i at tage studiearbejdet frem.

 

Hvad har du ændret eller gjort anderledes, siden du startede?

Jeg vil ikke sige, der er noget radikalt, jeg har ændret. Det er mere noget med, at man tager nogle små ting med herfra. Det kan være i forhold til, hvordan vi har grebet vores MUS-samtaler an eller det med at tage lederrollen mere på sig og tro på sig selv i det.

Måske også noget med at man får en større bevidsthed om, at det er sådan, man vil have det. Og det skaber ro ude i det, der skal ledes, tænker jeg.

 

Hvordan får du tid til at studere og lave opgaver?

Det har jeg godt nok været meget presset på. Det har både været godt og skidt, at vi tager uddannelsen i vores første år som ledere på skolen. For hvordan finder man lige tid til det? Det har virkelig været en udfordring.

Og så blev jeg også lige far til nummer fire her i onsdags, så det var også lige en streg i planlægningen, da jeg faktisk sidder på barsel lige nu. Så det er svært altid at få læst det materiale, der kommer ud. Jeg synes til gengæld Frode og Jan har været gode til at sige, at vi ikke behøver sætte os ind i alt, men kan vælge det, der er nødvendigt.

 

Hvad siger dine kolleger og medarbejdere til det?

De er meget positive stemt over, at vi allerede hopper på uddannelsen fra dag 1. De ved jo, at alle de timer, vi lægger her, også er noget, der breder sig som ringe i vandet i forhold til den måde, vi kører ledelse på hjemme på skolen.

 

Hvem vil du anbefale at tage lederuddannelsen?

Alle der træder ind i ledelsesrækkerne. Ny som gammel, ikke bare sådan nogle som os der lige er startet i lederjobbet. Hvis man har siddet på posten i mange år, så er det bare at komme af sted. Man kan hurtigt komme til at sidde selv og tænke, at man gør alt det rigtige. Især hvis ikke man har et netværk, hvor man kan sparre med andre skoler, så tænker jeg, det er vigtigt at komme ud og få de indspark, vi får her fra Jan og Frode. Så det egner sig faktisk for alle lag i ledelsen.

 

Hvad lærer du af de andre kursister?

De fleste har erfaring med i bagagen, fordi de har siddet i en lederstilling i en længere periode. De kommer med nogle problemstillinger, som jeg ikke har nået at sidde i endnu, og hvor jeg synes, det er fedt, at jeg kan være med til at sparre, selvom jeg ikke har den lange erfaring endnu. Jeg føler, at jeg har et ord med i den måde, de så vælger at takle deres problemstilling på. Også at vi kommer fra både efterskoler og friskoler, hvor de har nogle andre problemstillinger, er rigtig godt.

 

Hvilken karakter, vil du give uddannelsen?

Det er jo svært, når jeg ikke har noget at holde den op imod. Men den ligger ikke lavt i hvert fald. Jeg ville nok give den et 10-tal.

Andre ledere om lederuddannelsen:

Sarah Juul Dalgaard: “Jeg blev opmærksom på, at det nogle gange handler mere om mig selv, end det egentlig handler om sagen, altså min måde at tænke ledelse og struktur på, i stedet for sagen. Det har været en kæmpe aha-oplevelse”.

d

d

Kristian Bertelsen: “Det går op for en, at ledelse jo ikke er forbeholdt skolelederen, der foregår også rigtig meget ledelse ude i klasselokalet. Og på lærerværelset. Og på kryds og tværs af afdelinger. Det er også rigtig vigtigt at kunne kvalificere den form for ledelse, og det er også noget af det, man lærer på kurset”.