Næstformanden stiller op som formand

Brian O. Bastiansen stiller op som formand for Frie Skolers ledere efter Rud har valgt at trække sig. Brian deler i dag næstformandsposten med Jeppe M. Tobberup og vil føre det arbejde videre, han allerede har været en del af sammen med Rud og Jeppe i forretningsudvalget.

”Rud har altid givet stor plads til os i forretningsudvalget, så på en måde har jeg selv været med til træde de fodspor, jeg skal følge, hvis jeg bliver valgt til formand. Og bliver jeg valgt, er det mit mål at føre den synergi, mangfoldighed og lydhørhed videre, som vi også i dag arbejder for i bestyrelsen”.

Brian trådte i ind i forretningsudvalget i 2013, hvor lederne blev lockoutet. Brian og de øvrige bestyrelsesmedlemmer besluttede derfor at starte arbejdet med at løsrive sig fra lærerne – et arbejde, der nærmest i disse dage kulminerer med den nye organisationsaftale, som trådte i kraft 1. januar, men stadig afventer de sidste godkendelser og detaljer fra ministeriet.

”I 2013 troede vi jo, at vi var relativt selvstændige, men med lockouten gik det op for os, at det var vi så ikke alligevel. Nu har vi så endelig fået en aftale om selvstændighed, og det næste træk bliver arbejdet med at udmønte aftalen i praksis. Det vil jeg gerne arbejde videre med som formand”.

Just do it
Langsommeligheden i det politiske og organisatoriske arbejde kan godt udfordre Brian, som nogle gange ikke forstår, hvorfor tingene skal tage så lang tid, når de forskellige parter skal forhandle en aftale:

”Disse lange forhandlinger kan nogle gange godt føles lidt som at kæmpe mod vindmøller, men det har jeg jo øvet mig på nu i seks år”.

Kontakten til det daglige og konkrete arbejde ude på skolen er derfor vigtig for Brian, som glæder sig over, at formanden i Frie Skolers Ledere ikke bliver helt frikøbt fra hans eller hendes normale arbejde som skoleleder. Ved at have en formandspost, hvor man stadig arbejder som skoleleder får man ifølge Brian en helt anden føling med, hvad der rør sig ude på skolerne.

”Dagligdagen på de frie skoler er jo ret autonom, og det er ikke nok, at formanden kun mødes med de andre skoleledere på generalforsamlingen. Vi skal også møde kolleger i vores daglige virke som skoleledere, det er simpelthen vigtigt for at kunne følge med i, hvad der foregår i skoleverdenen”.

Skal vide, hvad der foregår i de andre foreninger
Også samarbejdet med de andre skoleforeninger er vigtigt for Brian. For selvom skolelederne nu endelig er ved at være i mål med at løsrive sig, er samarbejdet med de andre foreninger mere vigtigt end nogensinde.

”I dag skal jeg til efterskoleforeningens årsmøde, og så vil jeg have nogle briller på, som handler om, hvad der sker i dag på efterskolerne. Men samtidig vil jeg også have med, hvad der sker i de andre foreninger og hvad deres interesser er. På den måde tror jeg, det er vigtigt hele tiden at lede efter, hvor synergierne er, og hvordan vi kan bruge hinanden foreningerne imellem”.

Generationsskifte i bestyrelsen
I år skal der vælges tre bestyrelsesmedlemmer ud over formanden, hvilket bliver det tætteste foreningen har været på et generationsskifte i bestyrelsen. Brian hilser muligheden for nye kræfter i bestyrelsen velkommen og håber på, at han kan være med til at sammensætte en bestyrelse, hvor forskellige leder- og skoleformer er repræsenteret.

15 års erfaringer som skoleleder
Brian har lang erfaring skoleleder. Han startede på Rejsby Europæiske Efterskole for 15 år siden som viceforstander og året efter som forstander. Brian er glad for jobbet som skoleleder, hvor den vigtigste opgave er er skabe en identitet helt ude ved eleverne og berige deres horisont. På samme måde er det Brians ambition, at arbejdet i Frie Skolers Ledere gør en forskel helt ude ved hver enkelt skoleleder. Og det gælder både som næstformand, og hvis han bliver valgt til formand på den kommende generalforsamling.