Ny bemyndigelsesskrivelse på vej

Siden indgåelsen af den nye organisationsaftale for ledere på de frie skoler, har Frie Skolers Ledere løbende været i kontakt med Undervisningsministeriet omkring de såkaldte bemyndigelsesskrivelser, som bl.a. regulerer løntillæg for skolens øverste leder.

Indholdet i bemyndigelsesskrivelserne er ikke aftalestof, og det er udelukkende ministeriet, som bestemmer indholdet i skrivelsen.

De nuværende bemyndigelsesskrivelser er fra 2003, og en del af indholdet er forældet. Vi er nu stillet i udsigt, at der kommer en ny og opdateret bemyndigelsesskrivelse for alle de frie skoler i løbet af 2019, så skrivelsen også matcher den nye organisationsaftale for ledere på de frie skoler.