Ny leder: Godt at tage en lederuddannelse

To af deltagerne på den seneste lederuddannelse tyvstartede, før de blev ledere. De var begge lærere, men på vej mod lederjobs, og det kunne ikke gå hurtigt nok med at få den uddannelse. Og det var det hele værd, siger Stine Bossen i det sidste interview i serien om de nyuddannede skoleledere.

Reglen er ellers klar nok: Man skal være leder for at starte på VIAs ”Lederuddannelse for de frie grund- og efterskoler”. Men to lærere fik lov til at snige sig med på sidste hold, fordi de var på vej mod lederjob.

Den ene var i gang med at starte en ny efterskole op.

Den anden var Stine Bossen, der arbejdede med ledelse i bestyrelsen af Efterskoleforeningen og selv styrede mod et lederjob.

Og hun er ikke i tvivl: Det er guld værd for en ny leder at uddanne sig!

”I starten observerede og registrerede jeg meget, stillede undrende spørgsmål, både for at blive klogere og for at sætte en refleksion i gang. Meget af det vi lærte om Forandringsledelse kunne jeg allerede bruge i forhold til mit daværende job på Vejle Idrætsefterskole, hvor jeg sad med mange udviklingsopgaver”, siger hun.

Et ben i hver lejr
Men da hun til nytår startede som viceforstander på Vesterdal Efterskole i Nr. Åby på Fyn, kunne hun godt mærke, at der pludselig var mere at koble teorierne op på.

”Da jeg lavede eksamensopgaverne, var det rart at have ledelsesbrillerne på og se ind i den organisation, jeg nu var en del af. Så jeg kan godt se meningen med VIAs regler om, at man skal være leder for at være med”, siger Stine Bossen.

Ikke fordi det var et problem, hverken for hende eller de andre på holdet, hvoraf den ene halvdel var mellemledere, der typisk selv underviser og dermed også sidder lidt med en ben i hver lejr.

Bruger metoderne i dag
Stine Bossen er så småt gået i gang med at bruge de teorier og metoder, hun har lært – selv om det godt kan være svært at finde tid til at træne nye tilgange, når nu alt på arbejdspladsen er nyt.

”De nye metoder sidder ikke på rygmarven endnu, at få det til at ske kræver mere øvelse og mere tid til refleksion. På den måde er det godt at mødes i netværket fra lederuddannelsen og snakke om, hvad der teoretisk er på spil i det, vi arbejder med”, siger Stine Bossen.

”Men det giver mig også et råderum, hvor jeg kan prøve noget af, at jeg er ny leder og ikke er øverste chef. For eksempel er vi i gang med at lave kollegial supervision blandt faglærerne, både på den fag-faglige undervisning og på det didaktiske og mødet med eleverne”.

Både elever og lærere lærer
Formålet med supervisions-projektet er det dobbelte, at eleverne får merlæring, og at lærerne udnytter hinandens ressourcer, og selv lærer noget.

”Uddannelsen i Forandringsledelse gav mig et større blik for, om vi nu også er klar til forandring, både organisationen og medarbejderne – og for hvad der er på spil for den enkelte medarbejder. Før kunne jeg ikke forstå de barrierer, som nogle kollegaer kunne have mod forandring”.

”Jeg lærte, at forarbejdet, inden vi sætter i gang nye processer, er enormt vigtigt. Og at det er enormt vigtigt med fokus på hver enkelte medarbejder, så de er involveret på de rette tidspunkter undervejs. Lederen kan måske nok plante ideerne, men det er lærerne, der løfter dem. Det handler om ejerskab”.

Lærerne er selv ledere
”Hvordan det lykkes, lærte vi også meget om på uddannelsen i pædagogisk ledelse. Det er interessant nok det samme i en klasse, når vi som lærere skal give eleverne ejerskab til projekter og udvikling. I klassen er det lærerne, der som ledere skal skabe pædagogisk udvikling”, siger hun.

På uddannelsen lærte Stine Bossen også om handlingsteorier. Både de værdier vi tror, vi baserer vores ledelse på og de dybereliggende kerneværdier, vi tyr til i pressede situationer – eller som styrer medarbejdernes handlinger.

Et mylder af tanker
Hvordan spillet mellem værdibaseret ledelse og indlejret kultur fungerer i praksis, lærer hun nu på Vesterdal Efterskole.

”Jeg har et tankemylder om, hvordan de spiller sammen. Man har en idé om fælles værdier, men kan sagtens have en modstridende kultur. For mig som leder er jeg nysgerrig på, hvordan det udspiller sig på min nye skole”, fortæller hun.

”Det er vigtigt at have øje for det, når man ønsker forandring. Man skal være god til at sætte sig i andres positioner. Skolen har tidligere haft antropologer ude for at undersøge, om vi gør det, vi siger – og det gør vi”.

Vil du med på næste hold?
Næste lederuddannelse starter 4.- 5. september 2019.

Se mere om uddannelsen på VIA

Af Lars Møller