Ny leder på ny skole: Få styr på rollerne, efterlev værdierne og lav klare retningslinjer

Det sværeste for en skoleleder er at begynde på en skole, der ikke en gang er kommet i gang endnu – for der er hverken regler, normer eller praksis at støtte sig til. Men det er også det mest fantastiske. Vi har talt om udfordringerne med skoleleder Dorte Lindhardt Dahl fra den to et halvt år gamle Vinderød Privatskole.

Da Dorte Lindhardt Dahl blev ansat på Vinderødskole i marts 2015, var skolen godt nede i støbeskeen. Visionen, værdierne og vedtægterne var allerede på plads, og nu skulle de virkeliggøres. Baggrunden var, at Halsnæs Kommune året før havde nedlagt Vinderød Skole, hvilket fik forældre og lokale kræfter til at gå sammen om en ny Vinderød Privatskole.

Skolestart var allerede efter sommerferien, så opgaven var klar for den nye skoleleder: Kom i gang! Der skulle ansættes viceleder, lærere, pædagoger og alt andet personale. Der skulle indrettes skole, købes ind, lægges skema, og alt muligt andet. Samtidigt.

”Det var fantastisk at få mulighed for at være med til at skabe den skole, jeg altid har drømt om. At ansætte medarbejdere selv og sætte sit eget team”, siger Dorte Lindhardt Dahl og tilføjer begge gange et hurtigt ”sammen med bestyrelsen”.

Klar rollefordeling
Og her er vi ved sagens første kerne: På en privat skole er samarbejdet med bestyrelsen alfa og omega, fremhæver skolelederen, ikke mindst på en nystartet skole, hvor alting er første gang, og ingen stier er trådt.

”Det er vigtigt, at man som ny leder er tydelig på, hvad ens ledelsesrum er”, siger hun.

”På en ny skole er man jo ansat til at være ekstremt driftig de første år. Mange ting gør man i tæt kontakt med bestyrelsen, der i starten gerne er tæt på beslutningerne. Det gør det endnu vigtigere, at der er klare aftaler om rollerne mellem skoleleder, formand og bestyrelse”, siger Dorte.

Det handler om mere end gode vedtægter; det handler om at skabe en fornuftig praksis, efterhånden som de første problemer opstår.

Værdigrundlag for Vinderød privatskole

Det viser sig i praksis
For eksempel skete det, da det kort efter starten viste sig, at en elev ikke kunne leve op til de forventninger, skolen har til eleverne, og til skolens værdier. I sådanne tilfælde er det op til lederen at sanktionere, men det bliver ligeså hurtigt en sag for bestyrelsen, for er skolen nu også rummelig nok?

Hvis bestyrelsen i en given sag ikke er skarp på at sige til forældrene, at den må de tage med skolelederen, for det blander bestyrelsen sig ikke i, så udvandes grænserne med skoleledelse og bestyrelsesledelse.

”Den rollefordeling er ikke klar i starten. Den skal findes i praksis, og det skal der eksempler til. Begge parter er nye i rollen, og det skal læres”, siger Dorte Lindhardt Dahl.

Klare retningslinjer
Derfor er det afgørende at skabe tydelige retningslinjer allerede det første halve år – sammen med Samarbejdsudvalget og bestyrelsen – så man som leder har noget fælles at støtte sig til, når beslutningerne skal tages.

Retningslinjerne kan dreje sig om alt fra alkohol og ekstra forældrebetaling til mobbepolitik.

”Det er vigtigt at få ro på og skabe stabilitet så hurtigt som muligt”, siger Dorte Lindhardt Dahl.

Styr på pengene
På samme måde er det vigtigt med tydelige retningslinjer for økonomien – for eksempel om, hvor mange penge skolelederen kan bruge uden at spørge bestyrelsen. Men sådan var det ikke i opstartsfasen, hvor bestyrelsen løbende overførte penge til driften.

”Det ophævede vi efter halvandet år. Som leder fremlægger jeg budget og regnskab for bestyrelsen, og kommer der derudover udgifter over et vist beløb, så skal det op i bestyrelsen”, forklarer Dorte Lindhardt Dahl.

Efterlev værdierne
Når det går så godt på Vinderød Privatskole, er det blandt andet fordi, bestyrelsen fra starten havde formuleret et værdigrundlag. Det var det værdigrundlag, Dorte Lindhardt Dahl blev ansat til at udmønte i praksis og i retningslinjer.

Men pas på, værdierne ikke støver til, advarer hun – kun et par år efter skolens start. For der kan hurtigt komme en tendens til at gøre, som man altid har gjort.

”Tag værdierne op, og se dem efter i sømmene. Diskuter, hvad de konkret betyder, og få dem beskrevet med eksempler”, siger hun.

Hav respekt for hinanden
”Og stolthed er vigtigt. Jeg vil se medarbejdere, der er stolte af det, de laver. Som taler om skolen med stolthed. Vi skal dele de gode historier”, siger Dorte Lindhardt Dahl.

Det betyder noget for relationerne, ikke bare mellem de ansatte, men også til bestyrelsen og forældrene.

”Det er vigtigt at have respekt for samarbejdet. Det er sammen, vi skaber en skole, vi kan være glade for og stolte over.”

Find dig et netværk

Kommer du som ny leder fra en fortid som kommunal skoleleder, så skal du være klar over en afgørende forskel, fremhæver Dorte Lindhardt Dahl:

”Pludselig er man som leder meget sig selv. I de kommunale skoler netværker man naturligt med de andre skoleledere, og der er tværgående lederfora og meget andet”, fortæller hun.

Derfor er Dorte nu med i to ledernetværk med andre privatskoler, hvilket hun er meget glad for.

”Men netværk kommer ikke af sig selv. Du skal stå på tæerne for at komme med i netværk.”

Blå bog:
Navn: Dorte Lindhardt Dahl
Alder: 54 år
Motto: Det du ved, du kan, er kun en lille del af det, du i virkeligheden kan
Cv: Lærer i Københavns Kommune i 18 år, souschef på Vedbæk Skole i 6 år, udviklingskonsulent i Rudersdal kommune i 2 år og faglig leder på skoleområdet i Vallensbæk Kommune i 1år.

5 gode råd til en ny leder:

  • Få styr på rollerne mellem leder og bestyrelse
  • Lav tydelige retningslinjer så hurtigt som muligt
  • Efterlev værdierne i en praksis, alle kan være stolte af
  • Hav respekt for samarbejdet hele vejen rundt
  • Find dig et netværk uden for skolen