Ny lederaftale: Det skal nok finde sin form

Ny lederaftale: Nyhedsbrevets udsendte var med på det første af de tre medlemsmøder i Frie Skolers Ledere om den nye Lederaftale. Omkring 25 ledere var samlet i Odense for at lære mere om aftalen – og for selv at dele ud af deres erfaringer og meninger. Her talte vi med tre ledere…

Den nyansatte forstander på Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole, Rasmus Seistrup,  ser både fordele og ulemper ved den nye lederaftale.

”Jeg tror, at den nye aftale har skabt nogle gode rammer for det tidligere afdelingsleder-niveau. Omvendt virker det mere bøvlet for øverste lederniveau, at der ikke er samme smidighed i forhold til, at der ikke på samme måde er varige tillæg”, siger forstander Rasmus Seistrup.

”Grundlæggende bør der være mere tillid til, at bestyrelsen og lederen kan aftale løn ud fra de
økonomiske rammer, man nu har på en skole”, tilføjer han.

Men i praksis håber han ikke, det bliver et problem at forhandle løn for lederne.

”Selvom formuleringer i den nye aftale måske ikke er så velegnede, så skal vi nok få lavet en aftale, der tilgodeser begge parter”, siger han.

14 dage i jobbet
Selv har Rasmus Seistrup erfaring med at forhandle løn efter den gamle model både som mellemleder og øverste leder – det sidste dog kun en enkelt gang.

Mens Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole har en klar lønpolitik for lærerne, tvivler den nye forstander på, om der findes en for lederne.

”Jeg ved det faktisk ikke, jeg har kun været leder i 14 dage. Men jeg vil arbejde på det. Tror det ville være formålstjenligt, både for mig selv, for mellemlederne og for bestyrelsen”, siger han.

Hjem og dele viden
Nu skal Rasmus Seistrup hjem og klæde bestyrelsen på med mere viden om den nye lederaftale.

”Det falder helt naturligt, at vi går den igennem. Selv om jeg var godt forberedt, gav mødet i dag mig endnu mere klarhed over de regler og rammer, der gælder fra den 1. januar 2019”, siger han.

”Det var også godt at opleve, at vi er mange, der sidder med de samme tanker og tvivl – det er fint at vide, at det er jeg ikke ene om”.

d

Andre ledere om konflikten:

Brian Ovesen, skoleleder på Frijsenborg Efterskole: “”Efter det, jeg har hørt i dag, bliver det ikke svært for os at implementere den nye lederaftale”. Læs artiklen d d d dd

d

d

d
d

Sarah Røll og Birgitte Klippert, skoleledere på Marieskolen: “Aftalen lukker ikke muligheden for os, men vi er bekymrede for kommende mellemledere”. Læs artiklen d