Ny lederaftale: Vand på vores mølle!

Ny lederaftale: Nyhedsbrevets udsendte var med på det første af de tre medlemsmøder i Frie Skolers Ledere om den nye Lederaftale. Omkring 25 ledere var samlet i Odense for at lære mere om aftalen – og for selv at dele ud af deres erfaringer og meninger. Her talte vi med tre ledere…

På Frijsenborg Efterskole ser de frem til den nye lønaftale – selv om den nok ikke får den store betydning på skolen.

Det vigtigste, Brian Ovesen tager med fra mødet om den nye lederløn, er en forsikring om, at de allerede er på rette vej på Frijsenborg Efterskole. Både bestyrelsen og skolens to ligestillede forstandere.

”Efter det, jeg har hørt i dag, bliver det ikke svært for os at implementere den nye lederaftale. Tværtimod er det en stor lettelse, at vi ikke længere skal sende lønaftaler til godkendelse”, siger han.

Til gengæld øger det ude på skolerne ledernes ansvar for, at aftalerne i relation til lederløn er i orden.

Ikke noget lønpres
Brian Ovesen forudser ikke, at den nye lederaftale vil føre til et lønpres fra mellemlederne.

”Fordi vi gennem nogle år har fulgt en fastformuleret lønpolitik eller -ideologi på skolen, hvor vi ikke skal diskutere beløb, men bare tilpasse lønningerne til nye aftaler. Og vi har en dygtig bestyrelse, som har clearet af, hvad vi er værd”, fortæller han.

”Den nye aftale lægger ikke hindringer i vejen for det, vi allerede gør. Tværtimod virker den mere åben for tolkninger”, tænker han.

Skal være enige om det faktuelle
”Men det bliver vigtigt, at vi er enige med bestyrelsen om at forstå den nye aftale, så der ikke bliver en kamp om at fortolke indholdet”, siger han.

Brian Ovesen er glad for, at mødet i Odense klæder ham bedre på til at vidensdele med både bestyrelsen og lederkollegaerne.

Pas på skaleret løn
Kun en ting bekymrer Brian Ovesen – og det er den nye skala for lederløn, der opererer med et nyt knæk for skoler over 250 lever.

”Det undrer mig, at der skal indføres endnu en graduering, fordi det kan motivere lederne til at søge vækst, selvom det af pædagogiske grunde måske ikke er ønskværdigt”, advarer han.

Med kun 91 elever er Frijsenborg Efterskole tæt på skalaens knæk ved 100 elever. Men det lokker ikke ham og hans forstander-makker til at søge en hurtigere vækst.

”Vi har udtrykkeligt besluttet, at vi ikke vil lade os påvirke af vækst med løntilskud. Der skal være en pædagogisk begrundelse for, at skolen skal blive større, lønnen må ikke være en motivation i sig selv.”

Andre ledere om konflikten:

Rasmus Seistrup, forstander på Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole: “Grundlæggende bør der være mere tillid til, at bestyrelsen og lederen kan aftale løn ud fra de økonomiske rammer, man nu har på en skole”. Læs artiklen d d d dd

d

d

d

d

Sarah Røll og Birgitte Klippert, skoleledere på Marieskolen: “Aftalen lukker ikke muligheden for os, men vi er bekymrede for kommende mellemledere”. Læs artiklen d