Nye penge til udvikling på frie skoler

Hvis I vil lave udviklingsforløb for jeres ansatte – eller jer selv – så er der nye penge at hente i Kompetencefonden, en fond til individuel kompetenceudvikling.

Med aftalen om kompetenceudvikling kan fondens midler nu bruges til medarbejderudvikling – også på de frie skoler.

Kompetencefonden råder over i alt 38,2 mio. kr., der er midler afsat af overenskomstparterne på statens område. Pengene fordeles på hele det offentlige område efter lønsum, så en lille del af millionerne falder af på de frie skoler.

To krav for at få støtte
For at få støtte fra Kompetencefonden kræves det, at medarbejderne, herunder lederne, får støtten på baggrund af en udviklingsplan, som er formuleret på skolen:

For det første skal skolerne lave en kompetencestrategi, som er besluttet i SU eller i et udvalg for kompetenceudvikling, hvor både medarbejdere og ledelse er repræsenteret. Både ledere og tillidsrepræsentanter kan sætte spørgsmålet sat på dagsordenen i SU.

For det andet skal de medarbejdere, der får støtte, have en personlig udviklingsplan, på skrift, som medarbejderen har udformet sammen med den leder, vedkommende holder MUS med.

Vil du vide mere?
Kompetencesekretariatet har lavet et par inspirationsspørgsmål, som I kan tage udgangspunkt i  til en drøftelse i samarbejdsudvalget.

Spørgsmålene og øvrig inspiration til arbejde med en kompetencestrategi kan du se på hjemmesiden: http://www.kompetenceudvikling.dk/kompetencefonden.

Du kan også læse en mere om Kompetencefonden via følgende link: Kompetencesekretariatets folder om Kompetencefonden.