NYT FRA FORENINGEN

Invitation til nye ledere                 

Er du ny i ledelsesfaget? Er du er ansat i år eller sidste år?

Så vil FRIE SKOLERS LEDERE gerne invitere dig til en gratis introdag for nye ledere. Den første introdag afholdes i forbindelse med foreningens lederkonference på Hindsgavl Slot ved Middelfart.

https://www.hindsgavl.dk/da/forside. Datoen er:

 Onsdag den 30. september 2020 kl. 10.00 til 16.00 på Hindsgavl Slot.

 Hvis du deltager på introdagen den 30. september og ikke er tilmeldt lederkonferencen, er du meget velkommen til at deltage i onsdagens program, som starter kl. 18.00 med spisning og derefter foredrag med balletmester ved Det Kongelige Teater Nicolaj Hübbe.

På baggrund af tidligere erfaringer afholder vi som noget nyt i år et døgnseminar, hvor der bliver mere tid til at gå i dybden med rollen som ny leder og de udfordringer, som følger med. Seminaret afholdes på Sjælland – stedet oplyses senere.

Prisen for dette arrangement er 2500 kr. incl. moms. I prisen er overnatning og forplejning inkluderet. Datoen er:

Onsdag den 18. november kl. 12.00 til torsdag den 19. november kl.13.00

Når man er ny leder, kan der være mange nye arbejdsopgaver, nye relationer samt nye positioner/roller du som leder skal forholde dig til.

Vores erfaring siger, at det er særdeles givende for dig som ny leder at vende disse problemstillinger med andre i samme situation.

I løbet af dagen vil i blandt andet komme ind på følgende emner:

  • Hvordan løser du de udfordringer, som dit positions-/rolleskifte kan give?
  • Hvordan skaber du troværdighed og tillid som autentisk leder?
  • Hvordan motiverer du dine medarbejdere?
  • Hvordan forholder du dig som leder til de mange relationer, du skal indgå i, og hvordan håndtere du et muligt krydspres?
  • Hvordan passer du på dig selv i jobbet som leder?
  • Hvordan kan ledernetværk styrke dig som leder?

Dagen tilrettelægges således, at det bliver en blanding mellem oplæg, fælles drøfter samt workshops. Det endelige program sammensættes og udsendes senere. Vi vil forsøge at tilrettelægge programmet således, at dagen så vidt muligt tager udgangspunkt i jeres konkrete udfordringer som leder.

Foreningens Lederkonferencen 2020 starter onsdag den 30. september om aftenen. Det erderfor muligt at starte med introdagen og fortsætte med deltagelse i lederdagene. Du er også velkommen til at tilmelde dig introkurset, selvom du ikke deltager på lederdagene.

Pladserne på introdagen er begrænset og fordeles efter først-til-mølle-princippet – så skynd dig at tilmelde dig.

Tilmelding:

Rikke Marquard – rm@fsleder.dk senest torsdag den 1. september 2020.

Hvis du også ønsker at deltage i Lederkonferencen 2020, kan du tilmelde dig her:

https://frieskolersledere.dk/kursusoversigt/lederkonferencen-2020/