OK’18: Hvad siger du?

Frie Skolers Ledere skal forhandle ny overenskomst: OK’18.

Men hvad skal foreningen gå efter i forhandlingerne? Højere løn? Bedre pension? Mere ferie? Længere barsel? Bedre arbejdsmiljø?

Giv din mening til kende i debatten lige herunder. Kom med ideer. Kritik. Spørgsmål.

Sådan gør du
Skriv dit navn, din mail og kommentar og tryk på knappen “Skriv kommentar”. Så bliver indlægget synligt for alle, så snart debatredaktør Bjarne Y. Jørgensen har godkendt det – og Bjarne godkender det meste, så længe det ikke lugter af spam.

Vil du svare på en andens indlæg, trykker på blot på teksten “Svar” lige under indlægget – så ryger det omkring Bjarne og kommer på.

Tal pænt
Vi gør selvfølgelig vores bedste for at holde en fornuftig tone i debatten – og forventer, at andre gør det samme. Og ellers er alle kommentarer meget velkomne.

God debat!

Pssst – læs også artiklen OK’18 opstart 

18 replies
 1. Joachim Grubbe
  Joachim Grubbe says:

  Jeg finder ikke intervallønordningen rimelig, da den bygger på teorien om, at ledelse af mindre skoler er nemmere og derved ikke så krævende. Desuden har rigtig mange friskoler et pædagogisk princip vedr. klassestørrelse og derved skolestørrelse, og derved kan rigtig mange friskoleledere aldrig stige i løn, da skolestørrelse ligger forankret i pædagogiske princip.

  Jeg tænker, at erfaring og anciennitet (ligesom lærere) samt kvalifikations-, resultat- og funktionsløn er den rigtige vej at gå.

  Fx (med de nuværende satser)

  erfaring som skoleleder (viceskoleleder kunne så være 50%)

  0-4 år: 383.928-456.752

  4-8 år: 456.752-504.572

  8-12 år: 504.572-551.025

  12+: 551.025-625.000

  og så mulighed for individuel lønforhandling som i dag.

  Eller følge statens skalatrin fra 43-51 i en anciennitetsfordeling + individuel løn.

   

  Svar
  • Mette Møller Bisgaard
   Mette Møller Bisgaard says:

   Jeg er fuldstændig enig i at det nuværende system med interval har en helt urimelig forudsætning, og vil også håbe på en ændring af dette system. Syntes egentligt at dit indlæg er virkeligt godt og tilgodeser en meget stor del af friskolelederene ude i landet.

   Svar
 2. Mikael Kristensen
  Mikael Kristensen says:

  I skal naturligvis forhandle en højere løn hjem. Den er helt urimeligt lav i forhold til sammenlignelige lederstillinger.

  Svar
 3. Kim Thynebjerg
  Kim Thynebjerg says:

  Jeg går ind for højere løn – løn der står mål med ansvaret og den nødvendige tilflytning (evt. højere for de, der bebor forstanderbolig).

  og

  Jeg synes der skal forhandles, at der for forstandere, der bor i forstanderbolig, laves en akkumulerende opsparing af efterskolen, som kommer til udbetaling, når forstanderen stopper og skal genhuse sin familie.

  Svar
 4. Esben Lambreth
  Esben Lambreth says:

  Jeg har svært ved at forstå, at der skal være så stor forskel på fast løn mellem friskolerne og de offentlige skoler.

  Mig bekendt, så arbejder lederne ikke mindre end de offentlige ledere, jeg vil nærmest sige tværtimod.

  Har lederne på de frie skoler et mindre ansvar, nej det tror jeg heller.

  Laver man en beregning med ledelsestid pr. elev / ansat, så er jeg fuldt overbevidst om, at vi har flere under os.

  Så for mig er løn meget vigitgt. Vi skal op på en løn, som er sammenlignlig med det offentlige.

  Svar
 5. René Holm Hansen
  René Holm Hansen says:

  Det primære må være, at vi skal gå efter højere løn – fastlagt centralt ved at hæve intervallet.

   

  Svar
 6. Bjarne Y. Jørgensen
  Bjarne Y. Jørgensen says:

  Kære alle de første deltagere i OK- debatten – det er dejlig med lidt liv på hjemmesiden. Der er et stort ønske om en højere på området, og det kan jeg garantere for, at foreningens bestyrelse også er enig i. Der var i går møde i forretningsudvalget i LC-LederForum, som er den enhed, der i praksis forhandler vores overenskomst i samarbejde med Lærernes Centralorganisation samt Frie Skolers Ledere. Jeg vender senere tilbage med, hvad der blev aftalt på mødet, men et af de generelle krav – som det hedder i OK-sprog – er: Størst mulige procentuelle forbedringer af alle løndele.

  bedste hilsener / Bjarne

  Svar
 7. Poul Knudsen
  Poul Knudsen says:

  Der bør arbejdes for at skabe betragtelig bedre intervallønrammer. Gerne sammen med en forenkling/forringelse af de lokale muligheder for lønforhandlinger. Disse bør kun omfatte helt enkeltstående opgaver som eksempelvis nybyggeri. Vi skal have en så høj intervalløn / grundløn, at den belønner stillingen i sig selv, så det ikke er nødvendigt at søge lønnen hævet lokalt uden præcise ekstraopgaver, der ligger ud over det almindelige i jobbet .

  Svar
 8. Berno Jacobsen
  Berno Jacobsen says:

  Med baggrund i 37 år som skoleinspektør, friskoleleder og efterskoleforstander har jeg haft den glæde at møde gode dygtige kompetente ledere, men jeg har også oplevet ledere der brændte ud og som på trods heraf måtte fortsætte en årrække indtil efterløn/pension.
  Et forhold som ikke har gavnet nogen. Og det at være leder er en helt speciel opgave med specielle krav, samtidigt med at det er svært efter en årrække at ændre stilligsbetegnelse. Derfor bør der arbejdes på at man efter en årrække får en reel mulighed for at trække sig – ikke nødvendigvis med et stort gyldent håndtryk, men til en tålelig tilbagetrækning skabt af en fælles fond, således at det ikke er den enkelte skole, der står med udgiften.
  Lad mig understrege at jeg selv ville kunne gå på efterløn/pension nu, hvis jeg følte mig udbrændt, men det slider lidt mentalt at være leder hvert år – samtidig med at det er den udfordring, der gør det spændende.
  Hvis man skal sammenligne med det private erhvervslivs ledere, så er det et uopdyrket område måske både til skade for den enkelte og institutionerne.

  Svar
 9. Dorte Bondo
  Dorte Bondo says:

  Jeg kan se, at bedre og højere lønrammer allerede er nævnt. Og det er også mit fokus. Læg div. tillæg ind i den generelle interval ramme. Mange bestyrelser har svært ved at forstå, at tillæg er/kan være en del af lønnen.  DBH Dorte Bondo

  Og hvad med Tandforsikring som Finansforbundet har fået igennem?

  Svar
 10. Bjarne Y. Jørgensen
  Bjarne Y. Jørgensen says:

  Kære alle, fortsat tak for kommentarerne til OK-2018 debatten.

  Hvad angår “frynsegoder” – f.eks. tandforsikring – som Dorte foreslår, har det ind til videre været et uopdyrket område i relation til overenskomster på Statens område, som vi hører under. Det er faktisk ikke tilladt på de frie grundskoler og efterskoler – eller andre med statslig overenskomst, at arbejdsgiveren betaler for forskellige former for “fryns”. Eksempelvis har jeg flere gange mødt spørgsmålet i forhold til betaling af behandling på privathospital, på grund af lange ventetider på sygehuset. Det er ikke en mulighed, som vores skoler kan benytte.

  Hvad angår seniorordninger, som Berno berører, kan man udmærket aftale arbejdsvilkår, som også tager hensyn til lederens alder. Det vil dog altid være for arbejdsgiverens regning, da der ikke findes centralt finansierede seniorordninger. Det er dog et overenskomst område, som fortsat bliver drøftet ved det centrale forhandlingsbord, hvor vi er repræsenteret via det Centrale Forhandlings Udvalg – CFU.

  bedste hilsener / Bjarne

  Svar
 11. Elisabeth Haulund
  Elisabeth Haulund says:

  Er helt enig med jer i, at en højere lønramme er nødvendig – og vel og mærke en løn hvor erfaring og lederuddannelse tæller. Har været leder både kommunalt og på friskole, og gik knap 3000,- kr. ned om måneden fra det kommunal til friskoleregi.

  Og så synes jeg, det er ubehageligt hvert år at skulle forhandle løn – ligesom jeg ikke kan bruge en evt. løn-bonus ved køb af fast ejendom…

  At jeg så har fået langt mere mening og glæde i mit arbejde er en anden sag, som absolut ikke bevirker at jeg arbejder mindre.

   

  Svar
 12. Rud Nielsen
  Rud Nielsen says:

   
  Kære medlemmer
   
  Mange tak for spændende input til OK18-krav.
   
  Jeg er helt enig med de af jer, der peger på en bedre løn for vores arbejde på skolerne. Det vil vi selvfølgelig arbejde for, at det bliver et krav for os ledere på det statslige område.
   
  En del af stigningen vil komme gennem centralt afsatte CFU-midler, hvor vi alle normalt får en procentvis stigning igennem overenskomstperioden, men hvis vi skal have yderligere løntillæg, så koster det noget!
   
  I normale forhandlingssituationer skal man = vi kunne “sælge noget” for at kunne få noget andet, men har vi overhovedet noget vi kan og vil sælge ud af? Fx havde vi et forslag for en del år siden (det blev ikke til noget) om at vi gerne ville droppe intervallernes bund for at få noget andet.
   
  Har I eventuelle bud på noget, som der kunne sælges ud af, for at vi kan få noget andet?
   
  Rud Nielsen
   
  Formand
   

  Svar
  • Sven Wortmann
   Sven Wortmann says:

    
    
    
   Overenskomstforhandlinger (og Julen), står for døren.
    
    
    
   jeg vil bidrage med en lille kommentar, I måske kan tage med ind i de nye forhandlinger.
    
    
    
   Generelt så halter lederlønnen på de frie skoler markant efter vore kolleger i folkeskolen. Jeg er som leder i en fri skole så at sige min egen forvaltning og har ansvaret for hele skolens samlede drift, det er lige fra personaleledelse til budgetlægning og styring af regnskabet. Derudover har man ansvaret for for rammerne både vedligehold og udvikling af samme. Til sammeligning så han min kollega i folkeskolen, ingen selvstændigt ansvar for økonomi, ofte passes de ydre rammer af teknisk forvaltning og en hel række opgaver, såsom løn m.m. bliver lavet af forvaltningen. Men alligevel så er en leder i folkeskolen aflønnet betydeligt højere end friskolelederen! Lærerne på min skole er løftet og har stort set samme løn, som deres kolleger i FS. Jeg kender en leder på en folkeskole med 135 elever fra 0. Kl – 6. Kl. der er ansat en SFO leder på fuld tid, en skolesekretær og pedel på deltid, løn, ydre rammer, + en række andre opgaver leveres af forvaltninger, der er ingen prøver, men en masse Nationale Test (godt vi fri for dem). Hans løn ligger bruto på 4.500 kr mere om måneden! Jeg har 160 elever, en daglig leder af SFO på deltid, en sekretær på 30 timer, som skal klare løn, bogholdning, refusioner m.m., og en pedel på fleks, men har alligevel ansvaret for at vedligehold m.m. Er på plads. Pt er vi  derudover i gang med et større byggeri i to etaper på en samlet byggesum på 10.850.000,- kr. 
    
    
    
   Der er altså en markant forskel på  ansvar på vore to lederstillinger, og derudover en markant forskel i lønnen! (Jeg har nået toppen af den løn der er muligt, indenfor intervallønnen – og det er problematisk at man både har ansvar for budgettet/regskabet og samtidig skal “bede om” at tillægsløn bliver effektueret – der bør være mere i generel løn!)
    
    
    
   Det var den ene del af argumentationen for at lederlønnen på de frie skoler skal hæves!
    
    
    
   En anden del handler om de mange friskoler der efterhånden har en børnehave også! På de skoler bør der automatisk være et tillæg til skolelederen/lederen for at have en børnehave (og måske vuggestue) under sig. Der er nu ca. 130 friskoler der også har børnehave og uanset hvordan man vender og drejer det, så giver det ekstra arbejde. Alle de ledere jeg kender der har børnehaver under sig, har ekstra opgaver. Aben lander altid hos skolelederen – også hvis der er problemer i børnehaven. Så derfor bør der være et tillæg for at have børnehave! Det kunne f.eks. Være et tillæg svarende til 2 måneders løn. Det er slet ikke urimeligt, hvis jeg tænker på hvormeget opmærksomhed en børnehave også kræver.
    
    
    
   Det var lige et par linjer, I måske kan bruge i de kommende forhandlinger.
    
    
    
    
    
   Jeg vil ønske alle en glædelig jul – og nogle gode, givende, forhandlinger 
    
    
    
   Venlig hilsen
    
    
    
   Sven Wortmann
    
   Skoleleder
    
   Gudenådalens friskole og fribørnehave
    
    
    

   Svar
 13. René Holm Hansen
  René Holm Hansen says:

  Jeg synes ikke der er behov for et nyt interval til skoler med over 200 elever. Det har jo også en pris… som Rud skriver om. Derfor må det vigtigste være at få lønniveauet på de eksisterende intervaller op.

  Det kan være svært at finde noget vi kan sælge ud af. Men en fjernelse af bunden i intervallet er en udmærket ide.

   

  Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *