OK18: Feje hold – og fuld fart på Facebook

Der går nærmest ikke en dag, uden der er nyt fra Frie Skolers Ledere – i form af små nyhedsbreve, opdateringer på hjemmesiden og på Facebook. Den lukkede Facebook-gruppe om overenskomsten har allerede har over 200 medlemmer.

For eksempel skrev formanden, Rud Nielsen, forleden et indlæg på Facebook om ”Feje hold i skolegården”. Det blev set af 1.655 mennesker, 33 likede det, 11 delte det og 3 kommenterede det.

Så her er det – nu også i Frie Skolers Nyhedsbrev:

Feje hold i skolegården
Feje hold i skolegården kan jeg huske fra min egen skolegang. Når der var taget hold ud til fx rundbold, og de andre var alt for gode, så var vi efterfølgende på det tabende hold helt enige om, at der var tale om feje hold. Altså en kamp, hvor man faktisk havde tabt på forhånd.

Den fornemmelse tror jeg, at flere af os kan sidde med, når staten melder en lockout ud – en lockout, som rammer os på de frie skoler. Staten kan ikke tabe penge på lockouten mod os (i virkeligheden kan de faktisk tjene på det), hvorimod vi på de frie skoler kan tabe rigtig mange penge på dette. Faktisk kan der være skoler, som ved en længerevarende lockout kan risikere en konkurs.

Som faglig organisation er vi også oppe mod et fejt hold, idet staten faktisk kan dræne vores konfliktkasser meget hurtigt og derfor kan tvinge os til forhandling om en dårlig løsning. Staten løber ingen økonomisk risiko ved lockouten.

Sluttelig kan staten gennem et lovindgreb – som vi så i 2013 – stoppe konflikten, altså på deres præmisser.
Så hele den danske models skrøbelige fundament kommer tydeligt frem gennem denne lockout og med de feje hold, der er tale om!