Overenskomstforhandlingerne er i gang

Ud over de mere generelle krav om lønforbedringer mv., har Frie Skolers Ledere to indsatsområder, som vi går videre med i forhandlingsforløbet:

  • Dels en opdatering og forbedring af mulighederne for løntillæg, bl.a. med en mulighed for at indgå flerårlige aftaler.
  • Desuden et nyt interval for store skoler – efterskoler på over 200 årslever og grundskoler på over 500 årselever.

Det første forhandlingsmøde på vores område er den 26. januar, og vi er repræsenteret ved forhandlingsbordet som en del af LC-LederForum.