Pas på dig selv – der er ikke andre, der gør det!

Psykolog Kristina Mølgaard

Psykolog Kristina Mølgaard

Skolelederen er den vigtigste medarbejder på hele skolen – men er ofte den, der får mindst støtte i hverdagen.

Af Lars Møller, journalist

”Lederen har fokus på skolens arbejdsmiljø, og glemmer helt at se på sit eget. Men hvis ikke lederen har det godt, så har skolen det ikke godt,” siger psykolog Kristina Mølgaard.

Hun er privatpraktiserende med speciale i stress og arbejdsmiljø i skoleverdenen – og har holdt kurser om psykisk arbejdsmiljø for Frie Skolers Ledere.

Gør alt det forkerte
Skolelederne gør tit alt det, vi ved er helt forkert, siger hun:

  • Arbejder i døgndrift
  • Presser sig selv for meget
  • Er for meget alene med problemerne
  • Får ikke selv sparring (det koster jo!)

Der er mange områder, hvor en leder er tjent med professionel sparring. Men problemet er, at der nemt går drift i den, så man ikke laver andet end at slukke ildebrande.

”Som leder er det din opgave at overbevise skolebestyrelsen om, at det er en god idé at investere i dig,” siger Kristina Mølgaard.

Ikke plads til det vigtigste
Det er flere typiske skoleleder-stressfaktorer:

Skolens økonomi fylder ofte alt for meget. Det samme gør tunge personsager og samarbejdsvanskeligheder. Og i år er planlægning og arbejdstidsreglerne særligt i spil.

”Men problemet er også, at der så ikke bliver plads nok til det, de i virkeligheden brænder for, nemlig pædagogisk udvikling,” fremhæver Kristina Mølgaard.

Så gør noget ved det!
Det er let at sige, at lederne bare skal tage et kursus i ”Lederens psykiske arbejdsmiljø”, som det Frie Skolers Ledere har udbudt.

Men et kursus er selvfølgelig bare en genvej til handling. Kristina Mølgaard giver deltagerne viden og redskaber, de kan bruge til at forbedre deres eget arbejdsliv.

Hendes tilgang er især den kognitive psykologi, der gør tænkningen til forudsætning for handlingen: Vil du lave noget om, begynder du med at tænke dig om – eller rettere, tænke på en nye måde om både dig selv og problemet.

Med hjem får deltagerne en grundlæggende viden om de indre strategier, der styrer vores tanker, også når vi ikke lige tænker os om. Samtidigt tilbyder Kristina Mølgaard deltagerne nye tilgange og tænkemåder, som hver enkelt deltager må vurdere relevansen af.

Tilmelding og info

 

Redskaber til at blive klogere
Kristina Mølgaards tilgang er samtidig uhyre ligetil. Hun bruger tavlen til ret enkle redskaber, som hver for sig hjælper en til mere indsigt – og som hun hurtigt lærer fra sig:

  • Tidslinjen er et af redskaberne. Her registrerer du, hvornår du oplever stress eller nedtur – og så er opgaven at gå tilbage og finde årsagerne.
  • Et andet er Energiregnskabet. Her lister du, hvad der tapper, og hvad der giver dig energi. Vi ser alt for nemt på at løse problemer frem for processer, der giver gode oplevelser af for eksempel flow og samhørighed. Skemaet giver dig en ny opmærksomhed – og mulighed for at handle derefter.
  • PØH-modellen er hendes helt egen: Problem-Ønske-Handling. Her er første udfordring at blive enige om at beskrive problemet; hvad er et vilkår, hvad kan vi påvirke, og hvad kan vi selv gøre noget ved?

Det enkle virker
”Det er de helt enkle spørgsmål, der virker – som: Hvad skal der til, for at vi trives?”, forklarer Kristina Mølgaard.

Det handler om at træde et skridt tilbage og blive i det professionelle rum, siger hun.

Med et fint ord får deltagerne psyko-edukative redskaber med hjem fra kurset.

”Det er redskaber til at tænke enkelt. Målet for kurset er at øjensynliggøre ledernes handlemuligheder.”