René Tholander – skoleleder på Kalundborg Friskole

Konflikt: Overenskomstforhandlingerne optog medlemmmerne på lederkonferencen. Vi spurgte tre ledere, hvad en kommende strejke eller lockout kommer til at betyde på deres skole.

Hvordan vil strejke påvirke din skole økonomisk? 

Vi har ikke taget stilling til, om vi skal betale skolepenge tilbage til forældrene endnu. Under sidste konflikt valgte vi ikke at gøre det, men jeg tænker, at der denne gang bliver en eller anden tilbagebetaling.

Det er jo sådan en pudsig konstruktion, at skolen faktisk sparer penge på en konflikt, når vi ikke skal betale løn. Især der hvor der er strejke – altså der er nogen, der strejker imod os, og det sparer vi penge på.

 

Hvordan har I ellers forberedt jer på strejke og lockout på jeres skole? 

Vi vil simpelthen bruge så lidt energi på det som overhovedet muligt. Vi har holdt et møde med bestyrelsen og personalet, og så skal vi ellers bare drive skole, så vidt vi kan under de rammer en konflikt giver.

Der er nogle få hos os, der ikke organiserede, og de kører videre med samme skema i tilfælde af konflikt. Men ellers laver vi ikke om, så når de organiserede lærere går hjem, får eleverne nogle ret meningsløse skemaer, og så må forældrene jo forholde sig til det.

Vi har skrevet ud til forældrene, at hvis der kommer lockout og strejke, vil vi helt sikkert blive udtaget, og at der ville blive åbent i SFO´en.

Men ellers har vi ikke meldt den konkrete plan ud. For hvis der ikke bliver lockout eller strejke, er der jo ingen grund til, at jeg så udstiller over for forældrene, hvem der er organiserede, og hvem der ikke er.

 

Hvad siger bestyrelsen til konflikten? 

Ikke så meget. De ved godt internt, at de har meget forskellige holdninger, så de vælger nok at bakke op om det, jeg siger. Men som så mange andre synes de, det er ekstremt svært at forstå, at vi kan komme i konflikt over det her. Altså det virker jo som småting, de stadig er uenige om.

 

Hvordan har du det med din dobbeltrolle som leder og lønmodtager i konflikt?

Man føler sig jo skizofren. Jeg har virkelig svært ved i denne her sammenhæng at argumentere for at være medlem i en fagforening. Det eneste grund er, at det er jeg opdraget til at være. Men jeg føler mig meget lidt repræsenteret.

Det er kun de generelle krav, man bliver repræsenteret af, som nogle gange slet ikke gavner en skole som vores.

Får skolelærernes deres krav om en kvartaltsnorm igennem, vil det eksempelvis gøre det væsentligt sværere for mig at være skoleleder. Så det er bare meget lidt sjovt. De lægger op til en enorm detailstyring af lærerjobbet, og det er bare en forkert vej at gå, synes jeg.

 

Hvad betyder det at kunne drøfte konflikten her på lederkonferencen?

Jeg synes det er rigtig rart, at man har nogen at snakke med og finde ud af, at vi alle sammen er ret godt forberedt. Og heldigvis har det ikke fyldt ret meget på konferencen denne gang.

 

Kan du nævne noget godt, der er kommet ud af konflikten på din skole?

Den sidste konflikt, eller rettere lov 409, har givet noget mere fleksibilitet og noget mere rimelighed for lærerne.

Nu er det nemmere at lave rimelige løsninger. Vi har eksempelvis to-lærer løsninger, hvor den ene forbereder undervisningen og den anden bare skal møde op. Der kan jeg nu fleksibelt snakke med lærerne om, hvor meget tid de har til de to typer af undervisning.

 

Hvordan tackler du dine læreres reaktioner på konflikten?

Der har ikke været så mange. Efter sidste konflikt var lærerne bekymrede for, om ledelsen ville udnytte ledelsesretten, derfor indførte vi to årlige trivselssamtaler ud over MUS-samtaler, hvor hver medarbejder er inde og diskutere, om han eller hun kan nå sit arbejde.

Andre ledere om konflikten:

Anne Godt-Hansen, skoleleder på Ørestad friskole: “Jeg er tilbøjelig til altid at tage hensynet til medarbejdere og skole fremfor min egen kamp. Så jeg forholder mig faktisk ikke til det ud fra mit eget egoistiske synspunkt, selvom det kan føles fagligt forkert.”.

Læs artiklen

d

René Tholander, skoleleder på Kalundborg friskole: “Når de organiserede lærere går hjem, får eleverne nogle ret meningsløse skemaer, og så må forældrene jo forholde sig til det”.

Læs artiklen

d

d

d

d