Det er et vilkår for de fleste ledere, at de ikke kan løse alle de opgaver og må prioritere deres tid. Her er fem tips til, hvordan du tilrettelægger din tid som leder bedre.

  • Trin 1: Start med at vælge, at du VIL tage styringen over din egen tid.
  • Trin 2: Registrer helt konkret, hvad du bruger din tid på i løbet af en uge eller måned – brug et tidsregistreringsværktøj, noter manuelt eller observer hinanden.
  • Trin 3: Opdel tid i planlagt og uplanlagt tid – og i “forstyr mig ikke”-tid og “forstyr mig”-tid.
  • Trin 4: Tag magten over din egen tid – altså prioriter din tid på konkrete opgaver og vær tilfreds med de valg, du træffer.
  • Trin 5: Sammenlign din tid med andres tid, anvend teorier/metoder og udvikl dine tanker om tid

Fra drift til delegering
Ikke mindst for skoleledere og forstandere er problemet det samme: Der går nemt drift i den, og lederne påtager sig flere opgaver, end de nogensinde kan nå at udføre.
At måle tiden kan blive en god investering i at få mere ledelse ud af den tid, du har til rådighed.
Når først du ved, hvad du bruger tiden til, kan du også bedre uddelegere nogle af opgaverne.

Just do it!