Sarah Juul Dalgaard, souschef på Friskolen Østerlars, Bornholm. 44 år.

Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Frie Skolers Ledere har her stillet 10 hurtigere spørgsmål til tre deltagere, der er i gang med uddannelsen.

Hvorfor startede du på lederuddannelsen?

Min skoleleder og jeg talte om, at vi manglede noget at hænge vores ledelse op på og gerne ville styrke vores ledelsesteam. Vi har talt om, at jeg skulle blive viceskoleleder, men jeg syntes, det var et stort skridt at tage uden at have nogle af de redskaber og værktøjer, man lærer her, og måske også en anden måde at tænke på. Så vi besluttede, at vi begge to tager lederuddannelsen, også for at optimere samarbejdet mellem hende og jeg.

 

Hvad er den største aha-oplevelse, du har haft på kurset?

At man kan have sin egen sag for med nogen, som kan sløre alt; at man kan komme til at fokusere på det negative i den sag – på alt det, som ikke fungerer. Men ved at bruge nogle af alle de redskaber, vi lærer, så kan man faktisk vende det om og fokusere på de ting, der har indflydelse på sagen. Og måske blive opmærksom på, at det nogle gange handler mere om mig selv, end det egentlig handler om sagen, altså min måde at tænke ledelse og struktur på, i stedet for sagen. Det har været en kæmpe aha-oplevelse.

 

Hvad er den bedste ved uddannelsen?

Netværket og sparringen med de andre. Og den måde, vi reflekterer sammen over hinandens udfordringer på, fordi det minder om hinanden. Vi har alle sammen nogle af de samme udfordringer, og vi har nogle ideer til, hvordan man kan arbejde med de udfordringer. Min netværksgruppe er eksempelvis kommet med ideer til, hvordan jeg kunne løse nogle af de udfordringer, vi havde, fordi de selv har været igennem de samme ting og opnået nogle gode resultater.

I den sparring opdager man, at vi ikke står alene, men at vi tværtimod kan vejlede og rådgive hinanden. Og i relation til det, underviserne Jan og Frode taler om, bliver det en meget kvalificeret samtale.

 

Hvad er den største udfordring ved at gå på lederuddannelsen?

Når man kommer fra Bornholm, er det nok transporten, og så at få det passet det ind i sin hverdag. Det er en udfordring at nå det, når man gerne vil det hele, men også skal have det til at passe med skolen. Men jeg synes, de har været gode til at planlægge, så vi ikke skulle afsted så mange gange og eksempelvis kunne lægge vores netværk på de dage, vi alligevel har været afsted.

 

Hvad har du ændret eller gjort anderledes, siden du startede?

Vi er jo to ledere afsted og er blevet rigtig gode til at reflektere over en masse ting på turen hjem til Bornholm efter kurset. Både over den konkrete sag, vi har behandlet på kurset, men også nogle af de andre ting, der giver os udfordringer.

Vi kan bruge det, vi lærer, til at håndtere situationer og være opmærksomme på vores egne roller. Og måske ikke altid bare tage den første indskydelse som leder, men i stedet lige skubbe den tilbage igen og få andre øjne på situationen. Nogle gange løser tingene sig nærmest helt automatisk, uden man behøver at være den skrappe chef.

Samtidig kan man komme hjem og give sine kolleger ideer til, hvordan de måske kan løse nogle situationer. Jeg har i hvert fald brugt nogle af metoderne til at have refleksive samtaler i mit eget team.

 

Hvordan får du tid til at studere og lave opgaver?

Der rammer du et rigtig ømt punkt. Jeg har en mand, der bakker fuldstændig op om, at det selvfølgelig er det, jeg skal. Men det er svært. Heldigvis synes jeg ikke, kravene er enorme i forhold til det, vi skal levere. Nu kommer der snart en lidt større opgave til eksamen, hvor man lige skal have fundet ud af, hvordan man får det hele passet ind. Men når vi er både er skoleleder og souschef afsted, så har vi også en forståelse for, at man kan blive hjemme og skrive en dag, eller hvad der nu er brug for.

 

Hvad siger dine kolleger og medarbejdere til det?

Umiddelbart tror jeg, de synes, det er rigtig godt. For mig handler det nu mere om at finde en løsning i fællesskab, så det ikke er mig som leder, der går ind og dikterer.

 

Hvem vil du anbefale at tage lederuddannelsen?

Alle der har en eller anden form for ledelse i deres arbejde, som kræver, at man går ind og tager en styring eller har en ledelseskasket på, helt sikkert. De andre på kurset kommer fra mange forskellige stillinger, der er teamchefer, souschefer og skoledere fra både efterskoler og frie skoler.

 

Hvad lærer du af de andre kursister?

Jeg lærer noget om, hvordan de håndterer situationer, som jeg selv kunne stå i. Jeg lærer, at der er et meget nuanceret billede på håndtering af konflikter og situationer, sager og ledelsesopgaver. Altså at det ikke bare er entydigt.

Og så er vi rigtig gode til at sparre og får simpelthen meget ud af hinanden. Det samarbejde er nok den største gave, man får som studerende. Kombineret med Frode og Jan, der hele tiden lige sparker noget fagligt ind i diskussionen, er det meget givende. Vi kan tage lige den sag op, vi synes er mest interessant og presserende og koble den op på det, de siger.

 

Hvilken karakter, vil du give uddannelsen.

Helt klart i top. Og det er jo fordi, jeg har profiteret rigtig meget af den måde, de har tilrettelagt det på, og at de har været lydhøre over for de opgaver, vi står over for. De har hele tiden tilrettelagt det ud fra de behov, som vores cases og projekter viser. Og så er de bare rigtig, rigtig dygtige, de to herrer. Så helt klart i top og jeg er ked af, at det slutter allerede.

Andre ledere om lederuddannelsen:

Morten Henneberg: “De fleste har erfaring med i bagagen, fordi de har siddet i en lederstilling i en længere periode. De kommer med nogle problemstillinger, som jeg ikke har nået at sidde i endnu, og hvor jeg synes, det er fedt, at jeg kan være med til at sparre, selvom jeg ikke har den lange erfaring endnu”.

d

Kristian Bertelsen: “Det går op for en, at ledelse jo ikke er forbeholdt skolelederen, der foregår også rigtig meget ledelse ude i klasselokalet. Og på lærerværelset. Og på kryds og tværs af afdelinger. Det er også rigtig vigtigt at kunne kvalificere den form for ledelse, og det er også noget af det, man lærer på kurset”.