Det skal gøres ordentligt – ellers kan vi ikke hjælpe dig!

For to-tre år siden løb en skoleleder ind i et problem, der helt kunne være undgået, hvis lederen og bestyrelsesformanden bare havde gjort tingene ordentligt.

Lederen og skolens formandskab havde haft et lønmøde, hvor de havde aftalt et ny-lønstillæg til lederen. Han skulle have 35.000 kr. i det kommende skoleår som engangsvederlag for et særligt arbejde i forbindelse med elevrekruttering og PR. Så langt og så godt, og formodentligt fuldt fortjent, men …

Dokumentationen manglede
Da skolens revisor året efter er i gang med skolens regnskab, efterspørger hun det indsendte ark til Frie Skolers Ledere. Proceduren er nemlig, at aftaler om engangsvederlag skal vende vores kontor og have et godkendelses stempel. Men da aftalen aldrig var blevet fremsendt, eksisterede denne godkendelse ikke.

Revisoren efterspørger derefter et bestyrelsesreferat, hvori hun kan se, at tillægget på de 35.000 kr. er aftalt. Det kan heller ikke lade sig gøre, for den slags aftaler om lederløn bliver vist sjældent skrevet ind i bestyrelsesreferater, der jo deles med alle ansatte og forældre.

Et skrammet renommé
I praksis betød det på den pågældende skole og for den pågældende leder, at der ikke eksisterede dokumentation for det udbetalte beløb, hvilket revisoren nødvendigvis måtte påpege i regnskabet.

Den slags sager er rigtig kedelige, for det kan føre til både en umiddelbar tilbagebetaling af beløbet og et lidt skrammet renomme for lederen, som jo i sidste ende er den, der er ansvarlig for, at der er styr over tingene også på dette område.

Sådan skal du gøre
Hvis du vil undgå en sådan situation, så skal du sørge for:

  • indsendelse af alle dine lønaftaler til Frie Skolers Ledere (dog ikke aftale om merarbejde, men sørg for dokumentation for dette med formandens og din underskrift) hver gang, der er ændringerHusk også, at aftalerne er et-årige.
  • sørge for at forretningsfører/sekretær skriver de korrekte tal for lederlønninger i indberetning for grundskolerne til Fordelingssekretariatet og vær selv med til at tjekke disse tal.

OBS! Det tager ikke mange minutter, at alt omkring din og skolens mellemlederes løn er korrekt. Hvis ikke du bruger de få minutter her, så kan du risikere, at du kommer til at bruge flere timer på at få samlet op.

Af Rud Nielsen, Formand

Læs også: Lederlønninger – få styr på det