Skemaer og hjælp til lederløn

Som leder på frie grundskoler og efterskoler aflønnes du efter et decentralt intervallønsystem. Lønsystemet består af en række intervaller, der afhænger af skolestørrelse, skoleform og lederens stillingskategori. Alt det kan du læse mere om i vores Guide til bedre lederløn.

Her har vi samlet alle de skemaer, du skal bruge, når du laver ansættelsesaftaler og aftaler om lederløn, både intervalløn, engangsvederlag og pensionsforhold.

Desuden har vi her et link til, hvordan du kan få mere i løn for mere arbejde: Honorering af merarbejde for ledere.

Endelig har du her et link til FTF om satser for kørselsgodtgørelse mv. 

NB! Forslag til aflønning skal indsendes til Frie Skolers Ledere, der skal godkende aftalen.

To slags skemaer

Nedenfor finder først skemaerne på efterskole-området.

Og nedenfor igen kommer skemaerne for de frie grundskoler.

Ledere på efterskoler

Undervisningsministeriet har udsendt en bemyndigelsesskrivelse om engangsvederlag, der kan læses her.

Her finder du en tjeneste- og anciennitetsskema, som kan bruges, når en leder skifter arbejde. Den kan ofte også med fordel anvendes af frie grundskoler.

Ledere på frie grundskoler

Undervisningsministeriet har udsendt en bemyndigelsesskrivelse om engangsvederlag, der kan læses her.

Og her er et en tjeneste- og anciennitetsskema, som kan bruges, når en leder skifter arbejde. Den kan ofte med fordel anvendes af frie grundskoler.