Skemaer og hjælp til lederløn

Som leder på frie grundskoler og efterskoler aflønnes du efter et decentralt intervallønsystem. Lønsystemet består af en række intervaller, der afhænger af skolestørrelse, skoleform og lederens stillingskategori. Alt det kan du læse mere om i vores Guide til bedre lederløn.

Hent cirkulæret med organisationsaftalen

Hent Bemyndigelse til at yde engangsvederlag til ledere

Overenskomsthåndbog for ledere ved frie grundskoler – OK 2018-21 – OBS: UVM har den 17. september 2019 udsendt en ny Bemyndigelsesskrivelse, som afløser Bemyndigelsesskrivelsen fra 20. juni 2003, der ligger som en del af overenskomsthåndbogen. Hent den nye Bemyndigelsesskrivelse her.

Herunder har vi samlet alle de skemaer, du skal bruge, når du laver ansættelsesaftaler og aftaler om lederløn. 

Samme skemaer til alle skoler

Før var der forskellige skemaer til efterskoler og frie grundskoler. Men med lederafalen fra 2019 skal alle skoler bruge de samme skemaer.

Det er en del af lederaftalen, at ingen allerede ansatte mellemledere pr. 1. januar 2019, må gå ned i løn som en konsekvens af Lederaftalen. Derfor skal mellemledere benytte dette overgangsskema resten af 2019.