#SoMe i de frie skoler – 31 % af lederne i de frie skoler har oplevet at blive negativt omtalt

Rigtig mange frie grundskoler og efterskoler benytter Facebook til både pr-profiler for skolen og til at vise egne forældre, hvad der egentlig sker i xx.klasse på xx.skole. Oftest er det hyggeligt og inspirerende at følge med i skolernes liv og i nogle tilfælde fører det også til refleksion over markante pr-bud på, hvad den enkelte skole byder ind med.

Men Facebook og andre sociale medier bruges desværre også til andet, nemlig til lukkede udemokratiske grupper, som kan være ødelæggende for en skoles liv.

Mobbet af forældre
”Pludselig opdagede jeg, at nogle forældre havde oprettet en underskriftsindsamling på WeChange.dk, hvor man kunne støtte op om, at ledelsen ikke gjorde det godt nok. Formålet var at skifte ledelsen ud, sådan opfattede jeg det. På det tidspunkt vidste jeg ikke, hvem der startede det.

Men det viste sig, at det var nogle forældre, der sad i forældrerådet i 8. klasse. En forælder delte det på Facebook, og så gik det helt agurk. Der var så meget løgn og latin i det, at det næsten ikke gav mening. Og man kunne ikke engang se, hvem der skrev under på det. Det var langt uden for mit ledelsesrum.”

Citat fra leder af en jysk folkeskole.

Rammer også frie skoler
Ovenstående eksempel er desværre ikke enestående eller en sjældenhed, idet Politiken – i en undersøgelse kort før jul – konkluderede, at 31,1 % af skolelederne har oplevet at blive omtalt negativt af forældre eller skolebestyrelse på Facebook eller andre sociale medier.

Indtil vi nærlæste undersøgelsen troede vi, at det var et problem, som var relateret til folkeskolerne, men faktisk var 42 % af de 430 besvarelse afgivet af skoleledere på privat- og friskoler.

Rystende udemokratisk
Skoleledernes formand, Claus Hjortdal, kalder omfanget ”chokerende højt”:

”Det rystende er, at man kan finde på at bruge noget så udemokratisk som lukkede grupper eller envejskommunikation, som Facebook jo er, til at ødelægge samarbejdet mellem skolen og hjemmet”, siger han.

Hjælp os med at undersøge problemet
Selvom ingen medlemmer indtil nu har rejst problemet i foreningen, så fyldet det åbenbart også for lederne i de frie skoler. Derfor vil vi nu gå i gang med en undersøgelse for at finde ud af omfanget i vores skoleform.

Det gør vi selvfølgelig for at blive gode til at støtte medlemmerne og få udviklet værktøjer, som den enkelte skoleleder kan benytte, hvis man skulle komme ud i den type problemer på skolen.

Til marts vil vi derfor rette henvendelse til jer alle og bede jer hjælpe til ved undersøgelsen, der også vil omfatte andre aspekter af de sociale mediers betydning for lederjobbet. Vi regner med at fremlægge resultatet i forbindelse med vores generalforsamling i april.