Sommerhilsen fra den nye formand

Kære medlemmer

Velkommen til det første nyhedsbrev efter min debut som formand. Det første møde i den nyvalgte bestyrelse var et 24-timers seminar, hvor vi brugte tid på at beskrive og anskueliggøre vores arbejdsflader og indsatsområder, men også på at lære hinanden og vores forskellige ledelsesrum at kende.

Det er vigtigt, at vi i bestyrelsen repræsenterer bredt, men også at vi får indblik i de vilkår og udfordringer, den enkelte leder kan have. Vi repræsenterer ledere fra skoler med meget forskellige ledelsesrum. Nogle skoler har flere ansatte, end andre skoler har elever, så derfor er det vigtigt, at vi i bestyrelsen forstår de forskellige vilkår og udfordringer, lederne står med.

Den indsigt opnår vi kun ved lydhørhed og nysgerrighed. Informationerne skal gå begge veje, og vi er modtagelige for input.

Flere intro-kurser
Vi blev i bestyrelsen enige om at fortsætte introkurserne for nye ledere, og det næste kommer til efteråret.

Så kender du en nyansat leder, så mind lige ham eller hende om dette super tilbud om gratis faglig sparring og netværk. Kurserne tager udgangspunkt i alle de udfordringer, den enkelte leder står med – og ikke kun jobbet og de administrative opgaver. Læs mere om introkurserne

Vi har cirka 100 nye ledere på vores område årligt. Selv om nogle af dem ikke er nye i lederjobbet, så håber vi, at dette tilbud kan hjælpe de nystartede ledere godt i gang.

Frie skolers ledere på folkemøde
Forretningsudvalget er netop hjemvendt fra Folkemødet, hvor vi mødte og talte med mange af vores samarbejdspartnere.

Med en ny regering lige om hjørnet er det utrolig vigtigt, at alle aktører i den frie skoleverden står sammen om at sikre gode rammer og vilkår for alle parter, både ledere, medarbejdere, elever og forældre. Vi er en af de få organisationer, der spænder på tværs af skoleforeningerne og dermed kan holde blik på helheden fremfor den enkelte skoleform. Den stemme kan vi bruge til at samle skoleforeningerne og tale vores fælles sag.

Medlemsmøder om overenskomsten
Vores overenskomst og de nye ansættelsesbreve og lønaftaler fylder en hel del lige nu for både medlemmer og sekretariat.

Vi drager ud på medlemsmøder i august for at fortælle, hvad overenskomsten kommer til at betyde ude på skolerne. Læs mere om medlemsmøderne

God slap af og lad op-ferie
Nu nærmer sommerferien sig, og lederne rundt på de frie skoler er godt i gang med planlægningen af det kommende skoleår. Sommerferien giver oftest anledning til refleksion over året, der er gået, episoder med elever, forældre og medarbejdere og vores egen lederrolle. Og så selvfølgelig tanker i retning af det kommende skoleår.

Vigtigst af alt er dog at få slappet af og finde ro. Min opfordring er, at du skal slappe af, lade spekulationerne blive på skolen, og så bruge ferien til at lade op – i godt og trygt selskab med oplevelser, du selv har valgt, og med mennesker, du selv har besluttet dig for at bruge tid på.

Med ønsket om en god og solrig sommer.

Brian O. Bastiansen