Ved du egentlig selv, hvornår du taler lineært, og hvornår du taler cirkulært?
Nej, vel?

En skoleleder bruger op mod 75-80% af sin tid på at kommunikere. Men ikke alle ledere er bevidste om, hvornår de skal sige tingene lige ud og med STORE BOGSTAVER, og hvornår de skal spørge sig frem.

God kommunikation er bevidst kommunikation
Det handler ikke bare om at være god til at kommunikere, for så ender man ofte med at gøre det, man er bedst til – igen og igen.
Der findes to slags kommunikation: Den entydige og lineære kommunikation og den flertydige og cirkulære kommunikation.
De to kommunikationsmåder er lige så forskellige som instruktion og coaching. Den første handler om gennemslagskraft og positionsmagt på den ende side og dialog og relationel magt på den anden.
Begge måder at kommunikere på er vigtige – udfordringen er at vælge den rigtige måde på rette tid og sted. Så man ikke ender som skolelederen, der havde så svært ved fyre en lærer, at læreren endte med at forlade fyringssamtalen uden at forstå, at hun var afskediget!

Sådan gør du
Typisk skal man undgå at tale midt i mellem det lineære og cirkulære – for så bliver det hele bare uldent.
Før et møde, så forbered dig på, hvad du skal sige lige ud, tydeligt og klart. Og hvad du ønsker at de andre selv skal finde frem til – med din hjælp som mødeleder.

Der er stor forskel på at informere, reflektere, debattere og beslutte noget.
Forbered møderne i forhold til den proces, du ønsker skal finde sted på mødet. De færreste møder skal træffe beslutninger, for de træffes ofte af andre end lige præcis det antal mennesker, der er med på mødet.

Og selv om der skal træffes beslutninger, så går det meste af tiden ofte med at udforske mulighederne eller med at overbevise andre – eller selv komme frem til en ny erkendelse.
Man skal turde at lede de processer, både når svaret ikke er givet – og når det er definitivt.

Den største udfordring for en leder er ofte at få medarbejderne til at tænke selv, finde løsninger og selv træffe beslutninger – hvor der er flere veje til målet.

Slide15

Slide fra lederdagene april 2015