At tegne sit eget ledelsesrum handler først og fremmest om oplevelsen af det: Hvordan oplever du det rum, du kan lede i? Er det snævert med relativt få handlemuligheder, eller er det dig selv, der lægger de fleste rammer?

Ledelsesrummet er en metafor for rammerne for dit virke som leder. At tegne dit eget ledelsesrum gør det lettere at tænke ud over drift og daglige opgaver. Opgaven er ikke om at tegne skønne illustrationer, men at bruge tegningen til at flytte fokus fra dagligdagen over på større strategiske tanker om din rolle som leder.

I midten af dit ledelsesrum har du dig selv i rollen som leder og de relationer, du omgiver dig med. Det er frit for dig, hvordan du vil tegne det, og hvilken fortælling du vil knytte til tegningen.

Du kan bruge værktøjet både til at kortlægge dit eget ledelsrum og til at dele dit eget syn på ledelsesrummet med andre. Det kunne være i et ledelsesteam, hvor alle i teamet tegner og deler deres billede af ledelsesrummet.

Illustrationen af ledelsesrummet giver en forståelse af, hvordan det ser ud i dag samt nogle billeder på, hvilke områder, du kan erobre og ændre i ledelsesrummet.

Sådan kan du formulere øvelsen til dit ledelsesteam:

 1. Tegn efter fri fantasi dit ledelsesrum på et stykke A3 papir og hæng det op på en væg i rummet. Det er dit billede, og der er ingen krav til, hvordan du vælger at udtrykke det.
 2. Fernisering: Gå rundt og kig på hinandens billeder skift, mens den der har lavet billedet fortæller om sit eget billede til de andre.
  I kan eksempelvis fortælle om:
  – Valg af farver, symboler, figurer osv.
  – De personer som er med til at definere ledelsesrummet
  – De aktiviteter, der udfolder sig
  – De udfordringer der er i dit ledelsesrum
 3. Drøft til sidst samlet, hvilke fortællinger, der gjorde mest indtryk