Tips til bedre ledelse

 

I en til tider hektisk hverdag er det ikke altid lige let at bevare overblikket som leder. Vi har lavet en side, hvor du kan hente gode råd og praktisk vejledning i alt – lige fra små dagligdags ting til de store overordnede rammer for lederjobbet.

Forretningsorden for arbejdet på skolen. En god  forretningsorden kan lette lederens og bestyrelsens arbejde betydeligt

Cirkulærehåndbogen  er biblen inden for administration. Her er svar på næsten alt  FSL cirkulærehåndbog 

Fordelingssekretariatet  oplyser om lønstatistik, pension mm.

Skoleforeningerne kan være behjælpelig med mangt og meget:
Dansk Friskoleforening
Danmarks Privatskoleforening
Efterskoleforeningen
Foreningen af Kristne Friskoler
Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig

Overenskomstregler

 

Finansministeriets cirkulære  af 6. maj 2014 (Perst. nr. 021-14) om organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler med tilhørende protokollater, jf. dette link

Finansministeriets cirkulære af 9. august 2011 (Perst. nr. 034-11) om protokollater om arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, jf dette link

Finansministeriets cirkulære af 9. august 2011 (Perst. nr. 035-11) om protokollater om arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, jf. dette link