Undervisningsministeren fremsætter ”frihedspakke” til efteråret

Undervisningsminister Merete Riisager vil lempe reglerne for efterskoler og frie fagskoler og give dem enklere og mere tidssvarende rammer. Formanden for Frie Skolers Ledere hilser forslaget velkommen med en vis skepsis.

Lovændringen vil ifølge ministeren indeholde flere lempelser af reglerne for efterskolerne. I en pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet udtaler hun:

”Med frihedspakken får efterskolerne mere lempelige og liberale rammer, som skal sikre, at efterskolerne kan drive en spændende skole med muligheder for faglig og personlig udvikling blandt deres elever”.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget til efteråret, vil skolerne blandt andet kunne varetage opgaver ud over deres skole- og undervisningsvirksomhed. Derudover vil nye efterskoler kunne leje bygninger og arealer frem for at eje dem.

Vi afventer det med skepsis
Formanden for Frie Skolers Ledere, Rud Nielsen, hilser ministerens forslag velkommen:

”Jeg synes, at det er spændende med den bebudede ’frihedspakke’ med mere lempelige rammer og frihed”, siger Rud Nielsen, der dog også er skeptisk. For hvad koster friheden, som han spørger:

”Det er sjældent, at man får noget gratis i denne verden, og derfor kan den foreslåede mulighed for at øge indtægten på anden vis meget vel betyde, at vores tilskud sænkes. Det vil give problemer for de skoler, som ikke kan eller vil øge indtjeningen af geografiske, bygningsmæssige eller værdimæssige grunde”, siger Rud Nielsen.