Urafstemning: Selvstændig Lederaftale og ekstra løntrin for øverste leder

Urafstemningen vil blive gennemført i perioden fra den 25. maj til den 3. juni 2018.

Der bliver udsendt et link til afstemningen via direkte mail med link til personlig afstemning. Der kan stemmes ”JA” eller ”NEJ” til forliget, og der kan kun stemmes én gang.

Kære medlemmer
Det er lige før, at vi må knibe os selv i armen, når vi sender resultatet af OK-forhandlingerne ud til afstemning blandt jer medlemmer. Efter måneder på kanten af en strejke og en lockout, lykkedes det at få et forlig på plads og i de efterfølgende forhandlinger har Frie Skolers Ledere fået rigtig mange af vores opstillede krav opfyldt.

Vi har fået en selvstændig Lederaftale, så vi fremover ikke skal bladre rundt blandt aftaler for lærere og børnehaveklasseledere. Nej – fremover får vi en selvstændig aftale på vores område.

Vi har fået et ekstra løntrin for øverste leder på de største skoler, så ledere på efterskoler med mere end 250 elever og grundskoler med mere 700 elever rykker op i et nyt interval. Øverste leder på vores kombinerede skoler er også med i den gruppe, idet summen af elever på grundskolen (ganget med en faktor 0,5) og eleverne på efterskolen skal være over 250 elever for at udløse det ekstra løntrin.

Ovenstående har været vores første krav til de sidste tre-fire OK-forhandlinger og er altså nu endelig blevet mødt.

Kun intervalløn til øverste leder
Fremover vil det kun være øverste leder, som har en intervalløn, som vi kender det i dag. Øverste leder kan derudover med bestyrelsen forhandle om engangsvederlag og resultatløn som årlige tillæg.

Øvrige ledere vil efter den nye aftale ikke et løninterval, men derimod en basisløn og kan derudover forhandle med bestyrelse/øverste leder om løntillæg, engangsvederlag og resultatløn, som vi allerede kender. Muligheden for honorering af merarbejde bortfalder.

Fremover vil der for lønaftaler kun være en stillingskategori udover øverste leder, nemlig mellemleder. Den enkelte skole kan fortsat bruge de titler, som de ønsker at benytte, og som vi kender i forvejen. Men vi oplever allerede i dag, at mange skoler har bygget anderledes former for ledelseshierakier op, hvor den nye OK18 vist passer bedre end den gamle traditionelle form.

Aftalen gælder fra 2019
Ovenstående vil først gælde fra d. 1. januar 2019 og der er samtidig aftalt en overgangsordning, hvor de ledere, som er på skolerne og har lønaftaler ikke vil kunne gå ned i løn – dog omdøbes noget af lønnen til et varigt tillæg. Nye ansættelser efter december 2018 vil være på de nye vilkår.

Har vi sagt farvel til noget for at kunne få ovenstående?

Ja sådan fungerer systemet jo – at ting koster, og det betyder, at vi med den nye aftale siger farvel til:

  • at alle lønaftaler skal sendes til Frie Skolers Ledere og have påført et såkaldt ”gummistempel”, hvor vi godkender de aftalte lønninger og tillæg.
  • Forligsnævnet, hvor vi har haft 1-2 sager om året, hvor vi har bidraget til at skabe forlig mellem skoler og afskedigede ledere – mere end halvdelen af sagerne har været for ikke-medlemmer. Så tabet opleves ikke så stort.
  • det meste af den kobling, som vi har haft til Frie Skolers Lærerforening. Fremover vil vi samarbejde med Lærerforeningen på de områder, hvor det giver mening for begge parter.

Giver ovenstående nye opgaver for Frie Skolers Ledere?

Ja, i høj grad. Da lønningerne for alle vores kommende mellemledere består af en basisløn samt forhandlede løntillæg, så vil vi få en stor rådgivningsopgave, hvor vi vil være meget aktive og støttende ved lønforhandlingerne for den enkelte.

Vi vil klart anbefale vores medlemmer at stemme ja – af tre grunde:

  • Vi har fået de fleste af de ting, vi har kæmpet for gennem flere år igennem.
  • Vi får alene i de generelle lønstigninger over 3 år omkring 25.000 kr. mere om året
  • Et nej – sammenlagt med øvrige organisationers afstemninger – kan udløse en konflikt, som ingen af os har interesse i ude på vores skoler.