Samlet sektor søger om aktindsigt

Kære medlem 

Skoleåret er allerede godt i gang og arbejdsopgaverne har gjort sit indtog. Personligt ser jeg frem til et skoleår, hvor vi igen kan drive skole uden ydre restriktive hensyn til Covid-19.

Et skoleår hvor elever, personale samt ledelse kan bruge energien på det de vil. Et skoleår, hvor de gode intentioner og initiativer igen kan få plads til at udfolde sig, så vi kan vende tilbage til en hverdag, der minder om den, vi havde før Covid-19. En hverdag hvor fællesskabet bliver dyrket og morgensangen sunget.

Som formand for Frie Skolers Ledere, har lønproblematikken især omkring bemyndigelsesskrivelsen fyldt meget i mit politiske fokus og på sekretariatet. Vi har i flere år arbejdet på at sikre rimelige løn- og arbejdsvilkår for lederne på de frie grund- og efterskoler.

Derfor kan vi som faglig forening ikke acceptere overenskomstforhandlingernes udfald og de manglende muligheder for at sikre påregnelig løn.
Vi kan ikke blot se til, og lade et utidssvarende lønsystem for øverste ledere, give skolerne udfordringer i forhold til fastholdelse og rekruttering af kvalificerede øverste ledere til vores skoler.

Vi ønsker ikke nødvendigvis, at vores sektor skal være lønførende, men vi bør som minimum kunne forvente en løn, som er forholdsmæssig samlignelig med lignende skoleformer.
Vores bekymring går i retning af, at vores sektor vil gå hen og blive et lavlønsområde, hvis vi ikke får rettet op på den skævvridning, der er mellem lederne i folkeskolen og lederne på de frie grund- og efterskoler.

Aktindsigt

Siden overenskomstforhandlingernes afslutning og frem til nu, har vi som forening arbejdet på flere fronter. Blandt andet har vi fortsat dialogen med Børne- og Undervisningsministeriet for at finde mulige løsninger.

Vi kan ikke understrege nok vigtigheden af, at det er lykkes at samle alle interessenter fra vores sektor (Danmarks Private Skoler, Friskolerne, Efterskoleforeningen, Foreningen af Kristne Friskoler, Lilleskolernes Sammenslutning og Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordscheswig.)

I fuld enighed har vi sammen med skoleforeningerne taget det næste skridt i arbejdet på at skabe klarhed over, hvilke rammer Børne- og Undervisningsministeriet arbejder ud fra i forhold til engangsvederlag (Bemyndigelsesskrivelsen) samt dispensationsansøgninger.

Vi har derfor bedt om aktindsigt i følgende:

  • Orientering om den forvaltningsmæssige baggrund for bemyndigelsesskrivelsen (hjemmelsgrundlag mv.).
  • Tilsvarende bemyndigelsesskrivelser fra sammenlignelige områder
  • Redegørelse for inkorporering af ny løn i aflønningsforholdene for øverste leder.
  • Antal af dispensationsansøgninger fra frie grundskoler og efterskoler i hhv. årene 2019, 2020 og 2021 til dato.
  • Oversigt over antallet af godkendte dispensationsansøgninger og det beløbsmæssige omfang af godkendelser for de pågældende år (som nævnt ovenfor).
  • Redegørelse for det retlige og administrative grundlag hvorudfra Børne- og Undervisningsministeriet behandler og afgør dispensationsansøgninger.

Vi håber, at dette tiltag vil sætte skub i sagen, så vi ved fælles hjælp og indsats kan finde frem til en løsning på lønudfordringen til øverste ledere. Om ikke andet vil det give indblik i, hvilke udfordringer vi konkret står overfor i arbejdet med at omgøre systemet som det er i dag.

Virtuelle lønmøder

Som faglig forening er en af vores fornemmeste opgaver at arbejde på at sikre dig gode løn- og ansættelsesforhold, således at din arbejdsindsats står mål med din løn.
Vores oplevelse er ofte, at I ledere håndterer løn- og arbejdsvilkår for jeres medarbejdere på ganske fortræffelig vis, men når det handler om jeres egen løn og vilkår, bruges der ikke samme mængde tid og energi.

Vi ved, at der er flere årsager til dette. Dels kan det for mange være forbundet med ubehag at skulle forlange mere i løn, men også at prissætte sit eget værd, kvalifikationer og arbejdsopgaver er en svær kunstart – samtidig med at det kan være vanskeligt som leder med indblik i skolens økonomi at tænke sig selv ind i den økonomiske kontekst.

For at minde dig om at lønnen er et fremtrædende parameter for din arbejdsglæde og tilfredshed i dit job, afholder vi virtuelle lønmøder, som sætter fokus på din løn.
Vi håber, at det vil give dig inspiration og en øget opmærksomhed på vigtigheden af at afsætte mere tid til ”din løn og dine arbejdsvilkår” som leder.

Klik her for at tilmelde dig lønmøderne

Virtuelt lønmøde for øverste leder torsdag den 9. september kl. 13.00 til 15.00

Virtuelt lønmøde for ene-ledere mandag den 13. september kl. 14.00 til 16.00

Virtuelt lønmøde for øvrige ledere tirsdag den 14. september kl. 13.00 til 15.00

Faglige ledernetværk

Vi har igennem de sidste års tid har fokus på faglige ledernetværk. Det er lykkes foreningen at få oprettet fire netværk: et i den nordlige del af Jylland, et i den sydlige del af Jylland, et på Sjælland samt et netværk for ene-ledere. Ingen af netværkene har qua Covid-19 mødtes fysisk endnu. Det ser vi frem til at få mulighed for efter sommerferien.
Er du endnu ikke i et ledernetværk, så kan det nås endnu. Du skal blot sende en mail til rm@fsleder.dk

Mellemledernetværk

Er du mellemleder og har du lyst til at deltage i et ledernetværk udelukkende bestående af øvrige ledere, så vi vil i foreningen forsøge at oprette sådan et netværk. Vi har allerede fået tilsagn fra tre friske mellemledere, som gerne vil mødes med flere af jer. Send en mail til rm@fsleder.dk, hvis det har din interesse.