Kære medlem

Vi vil byde dig velkommen til Frie Skolers Ledere.
Du har valgt et arbejde i den frie skoleverden og vil kunne se frem til mange spændende og krævende opgaver. Friheden til at lave skole er fantastisk og giver stor glæde, når man brænder for ledelse og pædagogik.
Men du vil også opleve udfordringer, krydspres og udsathed.
Friheden forpligter. Frie Skolers Lederes formål er at varetage medlemmernes ledelsesfaglige, økonomiske og tjenstlige interesser og at styrke sammenholdet mellem foreningens medlemmer. Vi er de eneste, der arbejder for at forbedre dine ansættelses- og arbejdsvilkår politisk og varetager og kender dine særlige vilkår i det daglige.

Vi er til for at sikre dine rettigheder og støtte dig i dit lederliv – og vi er aldrig længere væk end et opkald.

Vi ønsker dig et godt arbejdsliv.
Frie Skolers Ledere

Som medlem af Frie Skolers Ledere får du:

 

 • Pålidelig personlig rådgivning som leder

 • Juridisk rådgivning

 • Effektfuld viden når du forhandler din løn

 • Gratis coaching til nye ledere og ene-ledere

 • Faglige ledernetværk

 • Skræddersyede lederkurser

 • Opbakning, når det “brænder på”

 • Overenskomst med aftale- og forhandlingsret

 • Kompetent kollegialt samvær på tværs af alle skoleformer

 • Inspirerende lederkonferencer

 • Fysiske- og virtuelle medlemsmøder 

   

Dine rettigheder er vores ypperste formål

Hos os er din overenskomst og arbejdsforhold i de bedste hænder.

Gennem dit medlemskab af Frie Skolers Ledere får du maksimal indflydelse på dine ansættelsesbetingelser og din lønudvikling, når vi forhandler din overenskomst og øvrige vilkår.

Din løn og dine arbejdsvilkår er vores højeste prioritet. Frie Skolers ledere er en selvstændig faglig organisation, der har aftale- og forhandlingsret i overenskomstforhandlingerne. Det giver lederne direkte indflydelse i overenskomstspørgsmål og sikkerhed for, at der kontinuerligt er fokus på lederrollen. Som fagforening er vi medlem af forhandlingsfællesskabet for alle skoleledere, LC-lederforum, for at opnå de bedste resultater for vores medlemmer. I LC-lederforum er vi ca. 4800 skoleledere. 

Da vi har forhandlet din overenskomst, er du sikret den bedste hjælp i forhold til din personlige løn og arbejdsvilkår. Vi klæder dig på til din lønforhandling, så en samtale har hurtigt tjent kontingentet hjem. Vi yder juridisk bistand og har unik indsigt i dine vilkår i vores særlige skoleverden, så du altid er garanteret fortrolig og målrettet vejledning og ledelsessparring af foreningens lederkonsulenter. 

Vi er de eneste, der samler lederne på de frie grundskoler og efterskoler fra hele landet på tværs af skoleformer i et fordomsfrit og inspirerende ledelsesfagligt fællesskab.

Hvert år mødes vi til Lederkonference og generalforsamling på Hindsgavl.

Din trivsel og dit arbejdsmiljø er vigtig

Som leder har din egen trivsel og arbejdsglæde stor betydning, ikke bare for dig selv, men for hele arbejdspladsen.

Lederens trivsel er er derfor et højt prioriteret indsatsområde for os. Det arbejder vi for på mange måder:

 • Vilkårsundersøgelser
 • Samarbejde og dialog med skoleforeningerne (der repræsenterer arbejdsgiversiden på foreningsniveau)
 • Tilbud om trivselsforløb gennem Lærernes Pension eller Cnter for stress og trivsel
 • Introdøgn for nye ledere med test og feedback af dine styrkesider med brug af TT38 og inspiration til et bæredygtigt arbejdsliv
 • Gratis coaching til nye ledere og eneledere
 • Fortrolig ledelsessparring, når du er i tvivl eller oplever dig presset

Leder jobbet – især i vores verden – kan til tider være ensomt. Hos os får du en fortrolig og indsigtsfuld samtalepartner, der kun har dine interesser for øje.

 

Udvid din horisont og forny din gejst

Som medlem af frie Skolers ledere kan du udvide din horisont og styrke dine kompetencer. Vi tilbyder kurser og efteruddannelse, der er målrettet lederne på de frie grundskoler og efterskoler.

Lederuddannelse på diplomniveau i samarbejde med VIA

Webinarer om løn, overenskomst og ansættelsesforhold mm.

Kurser og oplæg om relevante temaer fra et lederperspektiv; krisekommunikation, dit arbejdsmiljø, bestyrelsessamarbejde

Netværksgrupper faciliteret af os, så I kan få hjælp til fælles udvalgte problematikker i jeres arbejdsliv

Vores aktiviteter styrker oplevelsen af ledelsesfaglige fællesskaber på tværs af og du opdager, hvor meget I har til fælles og samtidig får inspiration fra og til alle de måder, man kan lede og udvikle skoler på. 

Opdatering og inddragelse

Vi opdaterer dig løbende om ledelse, løn og arbejdsvilkår set fra dit perspektiv som ansat leder. Du modtager artikler om lederkollegers erfaringer, ekspertviden og kritiske og nuancerede blikke på regler, tendenser og emner af betydning for din ansættelse og dit lederliv.

Vi inviterer også til vidensdeling på tværs, inddragelse og debat.

Som medlem har du på vores hjemmeside eksklusiv adgang til viden og redskaber, vi har udviklet specielt til dig.

 • Nyhedsbreve for medlemmer og alle der er interesserede
 • Målrettede medlemsbreve
 • Hjemmeside med generel information for alle og eksklusiv viden og redskaber for medlemmer
 • Åben facebookgruppe for alle interesserede
 • Lukket facebookgruppe for medlemmer
 • Den største del af vores kommunikation foregår dog i vores daglige kontakt med vores medlemmer på mail, telefon eller online via Teams.

Vi hører altid gerne fra vores medlemmer, da det er ledernes viden, erfaringer, idéer og udfordringer, vi bygger på.