Kære medlem

Vi vil byde dig velkommen til Frie Skolers Ledere.
Du har valgt et arbejde i den frie skoleverden og vil kunne se frem til mange spændende og krævende opgaver. 
En verden hvor du som leder kommer til at gøre en forskel for mange mennesker. Du vil muligvis i arbejdet som leder opleve, at du indimellem skal håndtere situationer, hvor du vil få behov for vejledning eller sparring fra andre ledere, som arbejder med samme problemstillinger som dig. 
Du vil også altid kunne søge personlig vejledning og rådgivning hos os i sekretariatet.
Vi arbejder benhårdt for at forberede dine ansættelses- og arbejdsvilkår, og vi er aldrig længere væk end et opkald.
Vi ønsker dig et godt arbejdsliv.
Frie Skolers Ledere
 

Som medlem af Frie Skolers Ledere får du:

 

 • Pålidelig personlig rådgivning som leder

 • Juridisk rådgivning

 • Effektfuld viden når du forhandler din løn

 • Gratis coaching til nye ledere og ene-ledere

 • Faglige ledernetværk

 • Skræddersyede lederkurser

 • Opbakning, når det “brænder på”

 • Overenskomst med aftale- og forhandlingsret

 • Kompetent kollegialt samvær på tværs af alle skoleformer

 • Inspirerende lederkonferencer

 • Fysiske- og virtuelle medlemsmøder 

   

Dine rettigheder er i gode hænder – overenskomst

Som medlem af frie Skolers ledere er du sikker på, at din overenskomst og arbejdsforhold er i de bedste hænder.

Når Frie Skolers Ledere forhandler din overenskomst, får du maksimal indflydelse på dine ansættelsesbetingelser og din lønudvikling, og du kan være med til at præge udviklingen for ledere via FRIE SKOLERS LEDERE. Indmeldelse kan ske ved at bruge indmeldelseskuponen eller via denne hjemmeside

Din løn og dine arbejdsvilkår er vores højeste prioritet. Frie Skolers ledere er en selvstændig faglig organisation, der har aftale- og forhandlingsret i overenskomstforhandlingerne. Det giver lederne direkte indflydelse i overenskomstspørgsmål og sikkerhed for, at der kontinuerligt er fokus på lederrollen. Som fagforening er vi medlem af forhandlingsfællesskabet for alle skoleledere, LC-lederforum, for at opnå de bedste resultater for vores medlemmer. I LC-lederforum er vi ca 4800 skoleledere. 

Som medlem af FRIE SKOLERS LEDERE er du sikret den bedste hjælp i forhold til din personlige løn og arbejdsvilkår, herunder om mulighederne for engangsvederlag på tilsammen over hundrede tusinde kroner om året ud over din intervalløn. Du er samtidig garanteret fortrolig vejledning med ledervinkel af foreningens lederkonsulent. Endvidere får du adgang til juridisk bistand, forsikring ved konkurs og du kan deltage i FRIE SKOLERS LEDERE kurser og arrangementer.

Din trivsel og arbejdsmiljøet – ledernes trivsel er vigtig

Som leder har din egen trivsel og arbejdsglæde stor betydning, ikke bare for dig selv, men for hele arbejdspladsen.

Lederens trivsel er er derfor et højt prioriteret indsatsområde for os. Frie Skolers ledere sætter løbende udviklingsprojekter i gang, som har til formål at forbedre dit psykiske arbejdsmiljø. Vi har på vores hjemmeside et tilbud om rådgivning, hvis du føler dig presset eller ikke trives i jobbet.

Desuden udbyder vi med jævne mellemrum kurser om dit personlige psykiske arbejdsmiljø. Gennem forskellige initiativer har vi også fokus på at udvikle mulighederne for vidensnetværk for medlemmerne af frie Skolers ledere. Som medlem af Frie Skolers Ledere føler du dig aldrig alene i et til tider ensomt job.

Udvid din horisont – uddannelse og kurser

Som medlem af frie Skolers ledere kan du udvide din horisont og styrke dine kompetencer gennem de kurser, vi udbyder i samarbejde med kompetente partnere. Vi udbyder hvert år en lederuddannelse på diplomniveau, som er målrettet de frie skoler. Desuden udbyder vi korte kurser, som er relevante for ledere på de frie skoler.

Det kan være kurser, hvor du lærer konkrete teknikker og får viden til at forbedre din hverdag, eller får inspiration til at se nye perspektiver i din daglige ledelse. Uanset hvad du har brug for, så udbyder vi de kurser, der gør det lettere for dig at være leder.

Og en sidegevinst på alle kurserne er, at deltagerne skaber netværk og lærer af hinanden, både om det, kurset fokuserer på, og om meget andet. Frie Skolers Lederes formål er at varetage medlemmernes ledelsesfaglige, økonomiske og tjenstlige interesser og at styrke sammenholdet mellem foreningens medlemmer.

Information / videndeling – viden på tværs

Flere gange i løbet af et skoleår,  får du som medlem foreningens nyhedsbrev, som bringer artikler om ledelse, løn og arbejdsforhold.  Artiklerne handler ofte om andre leder-kollegaers erfaringer. For os er det vigtigt at bringe medlemmernes viden i spil på tværs af alle skoleformer, frem for bare at bringe
sidste nyt fra bestyrelsen. Foruden dette vil du også løbende modtage nyhedsbreve med aktuelt nyt.

På foreningens hjemmeside frieskolersledere.dk finder du de seneste nyheder. Blandt menuerne er ”Viden og værktøj”, som opdateres parallelt med frie Skolers lederes aktiviteter for medlemmerne.

Her finder du også de fleste af foreningens brochurer i Pdf-format. folderen til skolebestyrelserne, der informerer om dine løn- og arbejdsforhold, kan du dog ringe og bestille trykte eksemplarer af.

Eksklusivt for medlemmer er foreningens facebook-gruppe, som er den hurtigste kanal til informationer, når der er overenskomstforhandlinger, arrangementer i foreningen, eller når der sker noget nyt på området. Du kan desuden også benytte dig af foreningens LinkedIn side, hvor du kan kan dele dine ledererfaringer med andre ledere.

I Frie Skolers Ledere vil vi gerne høre, hvad du mener og tænker. Det er ledernes viden og erfaringer, vi bygger på.

Med venlig hilsen

Brian Bastiansen
Formand for FRIE SKOLERS LEDERE