Den Statslige Kompetencefond

Kompetenceudvikling

Den Statslige Kompetencefond er etableret som led i overenskomstaftalen fra 2018. Fonden dækker cirka 187.000 statsansatte, som er omfattet af aftaler og overenskomster i den statslige sektor.

Er du ansat i staten, kan du ansøge om fondsmidler til din kompetenceudvikling.

For at du kan ansøge Den Statslige Kompetencefond om midler til din efter- videreuddannelse, SKAL du være omfattet af en statslig overenskomst.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er omfattet, kan du tjekke din ansættelseskontrakt. Der vil det fremgå.

 • Den Statslige Kompetencefond giver støtte til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling.
 • Din ansøgning skal godkendes af både dig og din leder.
 • Midlerne fra fonden er et supplement til de økonomiske midler, som din skole allerede afsætter til kompetenceudvikling. Overenskomstparterne har besluttet, at fonden ikke dækker udgifter til kompetenceudviklingsaktiviteter, som arbejdspladsen lovgivningsmæssigt er forpligtet til at tilbyde, er grundlæggende for medarbejderens opgavevaretagelse eller rutinemæssigt tilbydes medarbejdere på arbejdspladsen.
 • Skolen skal medfinansiere den kompetenceudvikling, du søger om støtte til.

Hvad kan du søge til?

Du kan ansøges om støtte op til 25.000 kr. eks. moms inden for et kalenderår. Holder man sig under dette beløb, er man på forhånd ”vurderet støtteberettiget”, hvis man vælger en uddannelse fra den såkaldte positivliste. Det vil sige:

 • Fagspecifikke kurser, herunder AMU
 • Akademiuddannelser eller enkelte moduler
 • Diplomuddannelser eller enkelte moduler
 • Kandidatuddannelser eller enkelte moduler
 • Masteruddannelse eller enkelte moduler

Du kan godt søge støtte til kompetenceudvikling, som overstiger de 25.000 kr., og som ikke står på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte og overenskomstparterne prioriterer det. I sådanne tilfælde vil din ansøgning blive imødekommet med delvis støtte efter en  individuel vurdering.

Hvilke udgifter dækkes?

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
 • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Hvornår og hvordan ansøger du?

Der er ingen faste ansøgningsrunder. Man kan løbende søge fonden. Du kan søge indtil dagen før din kompetenceudvikling begynder. Men vær opmærksom på, at din leder skal godkende din ansøgning i systemet senest en dag før kompetenceudviklingen begynder. Du kan tidligst ansøge om støtte ni måneder før aktiviteten begynder. Hvis du ikke kender den præcise startdato, når du ansøger, kan du blot angive den første dag i startmåneden. Startdatoen er defineret som første undervisningsdag.

Tidspunkterne, for hvornår Den Statslige Kompetencefond får tilført nye midler, er ændret. Fremover er der ingen ansøgningsrunder, der starter i weekender eller på helligdage.

Fremover tilføres der nye midler til puljerne i Den Statslige Kompetencefond på almindelige arbejdsdage.
Det betyder, at fondspuljer, der kortvarigt er tømt for midler, fremover ikke længere åbner for nye ansøgninger i weekender eller på helligdage.
Det skal skabe bedre arbejdsforhold for både ansøger og leder, der godkender ansøgninger. 

I 2023 fyldes puljerne med midler:

 • Tirsdag d. 6. juni kl. 10.00
 • Tirsdag d. 3. oktober kl. 10.00

I 2024 fyldes puljerne med midler:

 • Tirsdag d. 6. februar kl. 10.00

Åbningstidspunkt er det øjeblik, hvor lederen tidligst må trykke ’indsend’. De øvrige forberedelser, hvor fx. ansøgeren opretter og sender til leder, kan godt ske før fondens åbning.

Du ansøger ved at logge dig ind i Den Statslige Kompetencefonds system.