Gratis coaching til nye- og “ene” ledere

Gratis coaching til nye- og “ene” ledere

Det ligger os meget på sinde, at vores medlemmer trives i deres job. Derfor er du også velkommen til at kontakte os, hvis du har jobmæssige spørgsmål, udfordringer eller blot har brug for en snak. Intet er for småt. Vi vil hellere, at du ringer en gang for meget end for lidt

Som faglige organisation er det vores opgave at stå til rådighed for dig, når du har brug for sparring, rådgivning eller vejledning i forhold til overenskomstmæssige i spørgsmål. Vi er bevidste om, at som ny leder er det ikke altid de overenskomstmæssige spørgsmål, der fylder mest. Det kan ofte være udfordringer eller problemstillinger, som relaterer sig til det nye lederjob. Hvordan tackler jeg personalet? Hvordan får jeg skabt forandringer?  Eller hvordan kan jeg arbejde med min rolle/position som leder?

Som ny leder eller “ene leder” har man ofte ikke så mange kolleger at vende lederlivets udfordringer med. Derfor har vi som noget nyt valgt at tilbyde gratis coaching til vores nye-/alene ledere. Går du med en udfordring, som du ikke ved, hvordan du skal tackle, eller hvem du skal drøfte den med, så kunne et par coachingsamtaler, måske være noget for dig.

Hvad er coaching og hvordan foregår det?

Coaching er en samtaleform, hvor coachen hjælper dig med at skabe klarhed over en problemstilling, som kan være medvirkende til at skabe forandring i dit lederliv. Coaching handler ikke om at give gode råd.

Men ved hjælp af en avanceret spørgeteknik ledes du frem til en løsning på din problemstilling. Man kan med andre ord sige, at løsningen på din problemstilling findes i dig. Det er coachens spørgsmål, som får dig ledt frem til en løsning på din udfordring.

Som udgangspunkt arbejder coachen ikke retro-perspektivt. Derfor fokuseres der mindre på årsagen til din udfordring, men i stedet bruges energien fremadrettet på at finde løsninger.

At konsultere en coach kan måske være løsningen for dig, hvis du går og ”tumler” med udfordringer, du ikke ved, hvordan du skal tackle. Sammen vil vi lede dig frem til løsninger på din problematik.

Der kan coaches på uendelig mange emner. Det kan være alt fra konkrete mål du gerne vil nå, men det kan også være uhensigtsmæssige mønstre, du gerne vil ændre, eller måske vil du gerne blive bedre til at sige fra. Der kan stort set coaches på alle emner. Forudsætningen for et stort udbytte af coachingen er viljen til forandring og modet til at være ærlig.

Coachingseancen

En coachingseance vil typisk tage mellem 1 til 1,5 time. Det er coachens ansvar at styre samtalen fremad ved hjælp af spørgsmål. Coachen er neutral og ikke-dømmende, og der er naturligvis tavshedspligt.

Det optimale er at sidde face-to-face under en coachingseance, men som tiden er lige nu, er det også muligt at afvikle seancer på Teams..

Vil du høre mere om coaching, så send en mail til rm@fsleder.dk. Tøv ikke med at kontakte os. Vi er her for at hjælpe dig.