Gratis coaching og ledersparring

Coaching til nye ledere og ene-ledere

Som ny leder eller “ene-leder” har man ofte ikke så mange kolleger at vende lederlivets udfordringer med. Derfor har vi valgt at tilbyde gratis coaching til vores nye-/alene ledere.

Går du med en udfordring, som du ikke ved, hvordan du skal tackle, eller hvem du skal drøfte den med, så kunne et par coachingsamtaler måske være noget for dig.

Det ligger os meget på sinde, at vores medlemmer trives i deres job. Derfor er du også velkommen til at kontakte os, hvis du har jobmæssige spørgsmål, udfordringer eller blot har brug for en snak. Intet er for småt. Vi vil hellere, at du ringer en gang for meget end for lidt.

 

Hvad er coaching og hvordan foregår det?

Coaching er en samtaleform, hvor coachen hjælper dig med at skabe klarhed over en problemstilling, som kan være medvirkende til at skabe forandring i dit lederliv. Coaching handler ikke om at give gode råd.

Ved hjælp af en avanceret spørgeteknik ledes du frem til en løsning på din problemstilling. Man kan med andre ord sige, at løsningen på din problemstilling findes i dig. Det er coachens spørgsmål, som får dig ledt frem til en løsning på din udfordring.

Som udgangspunkt arbejder coachen ikke retrospektivt. Der fokuseres mindre på årsagen til din udfordring, så energien bruges fremadrettet på at finde løsninger.

At konsultere en coach kan måske være løsningen for dig, hvis du går og ”tumler” med udfordringer, du ikke ved, hvordan du skal tackle. Sammen vil vi lede dig frem til løsninger på din problematik.

Der kan coaches på uendelig mange emner. Det kan være konkrete mål du gerne vil nå, men det kan også være uhensigtsmæssige mønstre, du gerne vil ændre eller måske vil du gerne blive bedre til at sige fra. Der kan stort set coaches på alle emner. Forudsætningen for et stort udbytte af coachingen er viljen til forandring og modet til at være ærlig.

Coachingseancen

En coachingseance vil typisk tage mellem 1 til 1,5 time. Det er coachens ansvar at styre samtalen fremad ved hjælp af spørgsmål. Coachen er neutral og ikke-dømmende, og der er naturligvis tavshedspligt.

Det optimale er, at sidde face-to-face under en coachingseance, men da vores medlemmer bor i hele landet, tilbyder vi at afvikle seancerne på Teams.

Vil du høre mere om coaching, så send en mail til rm@fsleder.dk. Tøv ikke med at kontakte os. Vi er her for at hjælpe dig.

Ledersparring

Sæt fokus på din lederrolle/position. Vil du gerne blive bedre til at sige ”nej”, se nye og anderledes muligheder eller blot slippe af med gamle vaner og rutiner. 

 • Vil du gerne være en mere tydelig leder – som evner at ”brænde igennem”
 • Er du bekymret for at brænde ud i lederjobbet?
 • Har du problemer med at holde fokus på alle dine opgaver?
 • Har du brug for et gennemsyn af din lederrolle med fokus på personlige udfordringer og motivation?
 • Er du en god kulturbærer og rollemodel?
 • Har din kommunikation brug for et eftersyn – horisontal- og vertikalledelse?

Kan du genkende nogle af disse udfordringer, og har du brug for at få taget fat på nogle af de ”små ting” som trænger sig på i lederjobbet, som ikke rigtig vil gå væk af sig selv.

Samtalerne vil eventuelt kunne handle om, hvad der er dine største forhindringer for at din ledelse lykkes. Kort og godt – så er det her, vi sætter fokus på at skabe handling og forvandling.

Alt du skal gøre er at skrive en mail til rm@fsleder.dk , så er du allerede et skridt videre i din lederudvikling.

Karriereafklaring og udvikling

Find din indre motivation ud fra egne ressourcer og bliv klogere på din jobsituation.

Kender du det? Tanker som popper op i din bevidsthed, men som du slår hen og ikke har lyst til at beskæftige dig med, fordi de måske kræver ændringer i dit liv eller en stillingtagen af dig.

 • Hvad er det, der giver dig energi? Hvad dræner dig? Og hvad er det, som gør dig glad?
 • Er jobbet stadig det rette for dig? Eller ønsker du i virkeligheden at bryde fri af mønstre, roller og overbevisninger?
 • Er du afklaret i forhold til dine egne værdier og mål?
 • Eller føler du, at livet er fyldt med konfliktfyldte samarbejdsrelationer?
 • Drømmer du om jobmæssige forandringer?

Kan du sige ja til nogle af de overstående spørgsmål. Så har du måske brug for sparring eller coaching i forhold til dine egne ressourcer, motivation, karriereafklaring og udvikling.

Alt du skal gøre er at skrive en mail til rm@fsleder.dk , så er du allerede et skridt videre i din lederudvikling.