Pludselig er den der – krisen – og så kigger alle på ledelsen. Fanger I de små signaler og har I et beredskab? Krisehåndtering og krisekommunikation er en kæmpeopgave for ledelsen. Den opgave bliver I klædt på til, når vi afholder kursus en hel dag i krisekommunikation.

Se krisen og styr kommunikationen

Mere end noget andet kalder kriser på lederskab og styring.

Med større krav fra forældre og omverdenen kan de sociale medier blive en accelerator for en krise. Men I kan være med til at styre kommunikationen. Det er budskabet fra Marianne Kalb, ejerdirektør og strategisk rådgiver for kommunikationsbureauet KALB. 

”Når noget ligner en krise……er det nok en krise”, er en pointe fra Marianne Kalb. En anden pointe er, at det værste man kan gøre, er ikke at gøre noget.  

Men hvordan identificerer man issues, situationer og hændelser, der kan udvikle sig til kriser – og hvordan håndterer man dem foregribende eller i det mindste undgår at forværre situationen?

Krisekommunikation ved Marianne Kalb

Marianne Kalb vil sammen med kommunikationsrådgiver Kirsten von Wildenradt føre jer gennem et krisesimuleringsspil ud fra en fiktiv case med scenarier, der løbende udvikler sig.

I vil indledningsvist blive introduceret til kriser og krisehåndtering generelt, så I har fælles afsæt for de refleksioner og den dialog om beredskab, rollefordeling, intern kommunikation, håndtering af de involverede parter og mediehåndtering og -strategier som simuleringsspillet afstedkommer.

Det vil blive en meget aktiv dag, hvor I ”træner til fremtiden” og på egen krop oplever dilemmaerne og får ny viden om, hvordan I kan håndtere fremtidens kriser.

Det er ikke en forudsætning for deltagelse, at I er i krise – alle får udbytte af dagen.

Tag hele ledelsesteamet til workshop

Da det er afgørende i en krisesituation at stå sammen, have flere blikke og kunne sparre undervejs, er det givtigt at deltage hele ledelsesteamet.

Marianne Kalb er grundlægger af kommunikationsbureauet KALB. Hun har mere end 20 års erfaring med at håndtere kommunikation, hvis krisen er brudt ud eller på vej, og hun har bistået såvel store virksomheder som en lang række skoler indenfor vores område.

Marianne Kalb holdt et intenst og inspirerende oplæg på vores lederkonference d. 19. april. Et oplæg, der fik stor ros af deltagerne og kaldte på mere. Det får I så mulighed for at deltage i her.

 

Temadag centralt på Mast i Middelfart

Temadagen afholdes på kursuscenter og restaurant Mast ud til marinaen og i gåafstand fra Middelfart station, så det er let at komme til fra det meste af landet, uanset om I kommer med tog eller bil.

Temadagen finder sted torsdag d. 5. september 2024. (Store Tælledag for grundskoler, men kurset er relevant for alle skoleformer).

Der er ankomst fra kl. 9.30, hvor vi tilbyder morgenmad og mulighed for, at I kan have tid for jer selv alene eller i ledelsesteamet. Selve workshoppen starter kl. 10.30 og slutter kl. 16.00.

Kurset koster 2500 kr. og er kun for medlemmer

Du kan tilmelde dig her på linket herunder.