Det går kontingentet til

Hvad går medlemmernes penge egentligt til?

Er du en af dem, der overlader det til banken eller PBS at betale det månedlige kontingent til foreningen? Det gør de fleste af os – og vi mærker knap nok, når pengene trækkes på kontoen.

Alligevel har du måske engang imellem tænkt over, hvad foreningen egentlig bruger medlemskronerne på?

Det vil vi forsøge at svare på her i en slags light-version af det årlige regnskab:

Vi starter med medarbejderne på sekretariatet

Den største post i regnskabet er løn og andre udgifter til de medarbejdere, der driver sekretariatet og hjælper, når medlemmerne har spørgsmål eller problemer i deres arbejde.

Vi har i dag én fuldtidsansat konsulent samt en deltidsansat studentermedhjælp, som bistår medlemmerne med forskellige problematikker i arbejdet som leder.

Sekretariatet laver dog mere end at svare på spørgsmål fra medlemmerne. Et vigtigt tilbud er juridisk bistand ved afskedigelse.

Og ellers går pengene til løn til styring og koordination af foreningens aktiviteter:

  • Kurser og lederdage – også for nye ledere
  • Tilbud til nye ledere
  • Diverse foldere og skemaer
  • Opsøgende arbejde ved ny besættelse af lederstillinger
  • Nyhedsbrev og information på hjemmeside samt information direkte til medlemmerne
  • Besvare henvendelser pr. telefon og mail fra medlemmerne
  • Bestyrelsesmøder og andet samarbejde med bestyrelsen
  • Medlemsrelaterede mødeaktiviteter

Fagfællesskab på Snaregade

En anden post i regnskabet er kontorfællesskabet i Snaregade, København. Selve kontorlokalerne er selvfølgelig nødvendige for at de ansatte har et fysisk sted at være, men mere vigtigt er de muligheder for samarbejde, det giver at sidde i samme bygning som Skolelederforeningen og LC-LederForum.

Det betyder, at vi i stedet for at have egne systemer til eksempelvis medlemssystem og IT-netværk kan bruge de systemer, som allerede fungerer i huset, hvilket gør administration og drift af sekretariatet både lettere og billigere. Desuden løser Skolelederforeningen en række konsulentopgaver for os, f.eks. bistand til medlemmerne, når en skole går konkurs, ligesom vi får bistand i forbindelse med sagsbehandling. Hertil kommer de lidt mere usynlige effekter af at mødes naturligt og uformelt med søsterforeningerne på gangen, ved kaffemaskinen og i kantinen.

Endelig betaler foreningen kontingenter til diverse centrale organisationer – ikke mindst LC-LederForum, hvor vi sidder med ved forhandlingerne og får medindflydelse på organisationsaftalen.

Kommunikation til medlemmerne

Det koster også at holde medlemmerne opdaterede med ny viden og inspirere med historier fra skolelederlivet gennem artikler i nyhedsbreve, på hjemmeside og Facebook.

Her har vi allieret os med et kommunikationsbureau, som flere af jer sikkert allerede har mødt. De hjælper os med at gøre kommunikationen til medlemmerne brugbar og vedkommende.

Betaler af på en gammel gæld

Frie Skolers Ledere har stadig en post i regnskabet, der dækker afbetaling af en gæld helt tilbage fra OK konflikten i 2013, hvor skoleområdet var involveret i en omfattende konflikt.

Formandskab og bestyrelsesarbejdet

Til dagligt drives foreningen af forretningsudvalget eller FU, som får et honorar for deres arbejde. FU består af formanden og de to næstformænd i tæt samarbejde med sekretariatet. De øvrige bestyrelsesmedlemmer får også et honorar for deres deltagelse i bestyrelsesmøderne og andet bestyrelsesarbejde.

Dette er selvsagt ikke en detaljeret og udtømmende gennemgang af alle poster i regnskabet, men vi har med vilje holdt denne gennemgang kort og overordnet, så man forhåbentlig får et bedre samlet overblik over, hvad medlemskronerne går til.

Vi du have flere detaljer eller høre mere om de enkelte poster, er det altid en god ide at møde op til generalforsamlingen, som i år ligger d. 26. april, hvor vi som vanligt gennemgår regnskabet.