Det går kontingentet til

Hvad går medlemmernes penge egentligt til?

Er du en af dem, der overlader det til banken eller PBS at betale det månedlige kontingent til foreningen? Det gør de fleste af os – og vi mærker knap nok, når pengene trækkes på kontoen.

Alligevel har du måske engang imellem tænkt over, hvad foreningen egentlig bruger medlemskronerne på?

Det vil vi forsøge at svare på her i en slags light-version af det årlige regnskab. Selve regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.

Medarbejderne på sekretariatet

Den største post i regnskabet er løn og andre udgifter til de medarbejdere, der driver sekretariatet og hjælper, når medlemmerne har spørgsmål eller problemer i deres arbejde.

Vi har en sekretariatsleder, en konsulent og en sekretær, som bistår dig med forskellige problematikker i din ansættelse som leder. I de sager, hvor det er påkrævet, tilkøber vi juridisk hjælp.

Sekretariatet varetager en lang række forskelligartede opgaver:

  • Kurser og lederdage – også for nye ledere
  • Tilbud til nye ledere
  • Diverse foldere og skemaer
  • Opsøgende arbejde ved ny besættelse af lederstillinger
  • Nyhedsbrev og information på hjemmeside samt information direkte til medlemmerne
  • Besvare henvendelser pr. telefon og mail fra medlemmerne
  • Coaching og ledersparring
  • Bestyrelsesmøder og andet samarbejde med bestyrelsen
  • Medlemsrelaterede mødeaktiviteter
  • Kontakt med samarbejdspartnere – hyppigst skoleforeningerne

Politisk arbejde og samarbejde

Formand og næstformand arbejder aktivt for at fremme dine interesser og opnå de bedst mulige overenskomster og aftaler på vores område.

Det politiske arbejde og samarbejdet med skoleforeningerne, STUK/Undervisningsministeriet, Medst./Skatteministeriet og andre fagforeninger og interesseorganisationer indebærer en udstrakt grad af mødevirksomhed samt formelle og uformelle kontaktflader. Det medfører udgifter til transport, forplejning og ophold. Vores formandskab prioriterer fortsat at være ledere for deres skoler og bevare “fødderne i mulden”. De bliver dog frikøbt en dag om ugen, så deres skoler kompenseres for fraværet.

Formandskabet er forankret i bestyrelsen som er bredt repræsenteret fra grundskoler og efterskoler over hele landet. Når de mødes, er der udgifter til transport og forplejning. Dertil modtager alle bestyrelsesmedlemmer et mindre årligt honorar. 

Endelig betaler foreningen kontingenter til diverse centrale organisationer – ikke mindst LC-Leder Forum, hvor vi sidder med ved forhandlingerne og får medindflydelse på organisationsaftalen.

Kommunikation til medlemmerne

En del af tiden på sekretariatet bruges på kommunikation til og med jer. Al kommunikation går direkte fra og til os og jer hver især ude på skolerne. Til forskel fra eksempelvis Skolelederforeningen og Frie Skolers Lærere er vi ikke er organiseret i kredse og med tillidsrepræsentanter og derfor bliver kommunikationsopgaven så meget desto vigtigere.

Da du som leder ofte må være din egen tillidsrepræsentant er det vores mål at hjælpe dig og klæde dig bedst muligt på til at have et godt arbejdsliv som leder.

Udover individuel rådgivning og almindelig medlemsservice omfatter vores kommunikation nyhedsbreve, mails, undersøgelser, opslag og debat på Facebook og information og inspiration på hjemmesiden.

 

Kurser og arrangementer

I løbet af året arrangerer vi forskellige relevante kurser, såsom introdøgn for nye ledere og inspirationsdøgn for erfarne ledere. Op til vores årlige generalforsamling i april holder vi også en lederkonference. Selvom der er deltagerbetaling dækker det ikke altid den samlede udgift til ophold og oplægsholdere.

Vi afholder også løbende møder og andre mindre arrangementer. Vi bestræber os naturligvis altid på at få mest muligt ud af medlemskronerne.