Overenskomst og ansættelse

I 2018 fik vi i Frie Skolers Ledere forhandlingsret og en selvstændig organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler og efterskoler over hele landet. Tidligere havde vi været en kreds under Frie Skolers Lærerforening.

Aftalen omfatter ledere ved frie grundskoler, private gymnasiers grundskoleafdelinger, efterskoler og frie fagskoler. Vi er de eneste, der har forhandlingsretten på vores område.

Aftalen dækker øverste ledere og forstandere samt øvrige ledere; afdelingsledere for lærere, mellemledere, viceskoleledere og viceforstandere. Aftalen dækker ikke afdelingsledere for SFO’er der hører under BUPL og lærere med souscheffunktion.

OK 24 - 26
Samlet ramme

CFU: Fælles aftaler
af relevans for ledere

 • 2-årig overenskomstperiode
 • Reallønsfremgang på 2,5-3,5 procent
 • Aftale om balance mellem statslig og privat sektor med eventuel udligning ultimo 2025 samt anvendelse af indeks fra Danmarks Statistik
 • Særlig feriegodtgørelse stiger til 2,02 procent fra 1,5 procent og St. Bededagstillæg bortfalder
 • Ekstra 3 ugers barsel med løn til far/medmor (med mere)
 • Fastholdelsesbonus for seniorer fortsætter og forbedres
 • Fortsat midler til Kompetencefonden (og lederes kompetenceudvikling)

Frie Skolers Ledere:
Vores særlige aftaler

 • Forskydning og løft af intervallerne for øverste ledere:
  12.160 kr. om året (grundbeløb 31-3-2012) for intervallet under 100 elever/årselever
  6.080 kr. om året (grundbeløb 31-3-2012) til øvrige intervaller
  Slår fuldt igennem 1. april 2025. Skal ikke forhandles på skolen.
 • Kombinerede grund- og efterskoler: Grundskoleelever tæller fuldt med (fremfor som hidtil 0,5) fra 1. april 2025
 • Lovning på dialog med KL om aflønning af ledere på skoler med kommunalt pasningstilbud
 • Tilsagn om at sikre et bedre datagrundlag til brug for næste overenskomstforhandling

OK21-24

Indtil den nye overenskomsthåndbog og organisationsaftale er udarbejdet, kan du stadig orientere dig i den eksisterende organisationsaftale.

Ansættelsesbreve

Det er arbejdsgivers pligt og ansvar at sikre, at ansættelsesbeviset lever op til lovgivningen. Derfor henviser vi til skoleforeningerne.

Foreningen af Kristne Friskoler og Danmarks Private Skoler har ansættelsesbeviser liggende på deres hjemmeside – dog uden vores logo. Det betyder ikke, at de ikke er korrekte. 

Ansættelsesbeviserne er opdaterede i henhold til den nye ansættelsesbevislov, der trådte i kraft 1. juli 2023.

Loven om arbejdstidsregistrering, der træder i kraft 1. juli 2024, omfatter også lederne. Det er op til individuel vurdering og aftale, hvorvidt lederen kan betragtes som “selvtilrettelægger”. Såfremt lederen betegnes som “selvtilrettelægger”, skal det fremgå af ansættelsesbeviset.

Vi tjekker gerne dit ansættelsesbevis og dine øvrige aftaler, hvis du er i tvivl.