Netværk – noget for dig?

Netværk er vigtigt for dig som leder

Har du oplevet, at du ofte som leder står alene med mange beslutninger, selvom du har medarbejdere, en bestyrelse eller en lederkollega omkring dig?

I et ledernetværk vil du opleve, hvor befriende det er at kunne drøfte problematikker fra din hverdag med andre, som ikke er en del af din organisation.

Vi vil i foreningen gerne opfordre til og give dig mulighed for at indgå i et ledernetværk, hvor du kan opbygge nye relationer, få sparring og nyde godt af feedback fra andre ledere.

Er du stadig i tvivl, om det er noget for dig?

Læs disse fem gode argumenter, så får du forhåbentlig lyst til at forlade lederstolen nogle timer og prioritere et fagligt netværk ind i din travle hverdag.

  1. Få inspiration til din ledelse

Brug netværket til at erfaringsudveksle, drøfte faglige udfordringer og vende egne erfaringer med andre ledere. Nyd godt af andres faglige oplevelser og sug gode råd til dig.

  1. Få ny viden sammen

Hvis I inviterer som et netværk er det lettere at få folk udefra til at komme med et lille oplæg. Ny viden, som kan diskuteres med andre, bliver til brugbar viden, når det sættes ind i en kontekst af erfaringer.

  1. Det fortrolige rum

Brug netværk som et fortroligt rum, hvor I kan drøfte eller tage fortrolige snakke om de svære situationer og udfordringer, I har på skolerne. Dette kræver, at I har en klar aftale for, hvordan jeres netværk skal fungere. Fx at tavshedspligten er en selvfølge.

  1. Evaluer din egen ledelse

Med et fagligt netværk er det en oplagt mulighed for dig at evaluere din egen ledelse. Når ledelse blive drøftet under mere uformelle former, kan du ikke undgå at andres erfaringer sætter tanker i gang om din egen ledelsesstil. Det kan give god mening at bruge netværket, som en form for evaluering. Fx ved at have et fast punkt på dagsordenen, hvor udfordringer siden sidste møde evalueres.

  1. Hold hinanden fast

Brug netværket til at holde dig selv fast i forhold til dine personlige mål og målsætninger. Netværket kan blive en god inspirator for dine ledelsesbeslutninger. Det er her, I kan blive hinandens støtter og komme det sidste stykke vej ved at dele, hvad der lykkes, og hvad der er svært for at komme helt i mål.

Har dette fanget din interesse, eller har du yderligere spørgsmål så skriv til Rikke Marquard på rm@fsleder.dk