Bestyrelsen og forretningsudvalgtet

Bestyrelse

FRIE SKOLERS LEDERES højeste myndighed er bestyrelsen. Bestyrelsen består af 10 medlemmer. Medlemmerne er valgt på foreningens generalforsamling. 

Bestyrelsen har udnævnt et forretningsudvalg til at varetage foreningens interesser. Dette udvalg består af den generelforsamlingsvalgte formand Brian Bastiansen og næstformand Jeppe Møller Tobberup. Den politiske ledelse varetages af formand og næstformand.

Valgt bestyrelse for 2023 – 2024

Formand Brian O. Bastiansen, Hjemly Fri- og Idrætsefterskole

Næstformand Jeppe M. Tobberup, Helsinge Realskole

Bestyrelsesmedlem Jens Erik Høj-Pedersen, Aalborg Efterskole

Bestyrelsesmedlem Henrik Langer Carlsen, Ådalens Privatskole

Bestyrelsesmedlem Dan Simonsen Christiansen, Stige Friskole og Børnehave

Bestyrelsesmedlem Poul Roed, Vardeegnens Gymnasie forberedende Efterskole

Bestyrelsesmedlem Thomas Wenzell Aziz, Sorø Privatskole

Bestyrelsesmedlem Signe Bramsen, Privatskolen Als

Bestyrelsesmedlem Käte Dybdahl, Kochs Skole

Bestyrelsesmedlem Charlotte Stou, Hald Ege Efterskole