Bestyrelsen og forretningsudvalget

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen

FRIE SKOLERS LEDERES højeste myndighed er generalforsamlingen. Foreningens generalforsamling vælger bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen består af op til 10 medlemmer samt formand og næstformand.

Bestyrelsen konstituerer en formand og næstformand som vælges på generalforsamlingen.  Den daglige politiske ledelse varetages af formand, Brian O. Bastiansen, og næstformand, Jeppe Møller Tobberup.

Valgt bestyrelse for 2024 – 2025

Formand Brian O. Bastiansen, Hjemly Fri- og Idrætsefterskole

Næstformand Jeppe M. Tobberup, Helsinge Realskole

Bestyrelsesmedlem Jens Erik Høj-Pedersen, Aalborg Efterskole

Bestyrelsesmedlem Henrik Langer Carlsen, Ådalens Privatskole

Bestyrelsesmedlem Dan Simonsen Christiansen, Stige Friskole og Børnehave

Bestyrelsesmedlem Poul Roed, Vardeegnens Gymnasie forberedende Efterskole

Bestyrelsesmedlem Thomas Wenzell Aziz, Sorø Privatskole

Bestyrelsesmedlem Signe Bramsen, Privatskolen Als

Bestyrelsesmedlem Käte Dybdahl, Kochs Skole

Bestyrelsesmedlem Jane Vibjerg, Levring Efterskole

Bestyrelsesmedlem
Signe Bramsen

Bestyrelsesmedlem
Henrik Langer Carlsen

Bestyrelsesmedlem
Jens Erik Høj-Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Poul Roed

Bestyrelsesmedlem
Käte Dybdahl

Bestyrelsesmedlem
Dan Simonsen

Bestyrelsesmedlem
Thomas Wenzell Aziz

Bestyrelsesmedlem
Jane Vibjerg

Næstformand
Jeppe Møller Tobberup

Formand
Brian O. Bastiansen