Bestyrelsen og forretningsudvalgtet

Bestyrelse

FRIE SKOLERS LEDERES højeste myndighed er bestyrelsen. Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Medlemmerne er valgt på foreningens generalforsamling.

Bestyrelsen har udnævnt et forretningsudvalg til at varetage foreningens interesser. Dette udvalg består af den generelforsamlingsvalgte formand Brian Bastiansen og næstformand Jeppe Møller Tobberup. Den politiske ledelse varetages af formand og næstformand.

Valgt bestyrelse for 2022 – 2023

Formand Brian O. Bastiansen, Hjemly Fri- og Idrætsefterskole

Næstformand Jeppe M. Tobberup, Helsinge Realskole

Bestyrelsesmedlem Jens Erik Høj-Pedersen, Aalborg Efterskole

Bestyrelsesmedlem Maria Have, Hjemly Fri- og Idrætsefterskolle

Bestyrelsesmedlem Anne-Kathrine Nielsen (Trine), Albertslund Lille Skole

Bestyrelsesmedlem Steffen Egon Eriksen, Otterup Realskole

Bestyrelsesmedlem Poul Roed,Vardeegnens Gymnasie forberedende Efterskole

Bestyrelsesmedlem Thomas Wenzell Aziz, Sorø Privatskole

Bestyrelsesmedlem Signe Bramsen, Privatskolen Als

Bestyrelsesmedlem Käte Dybdahl, Kochs Skole

Bestyrelsesmedlem Charlotte Stou, Hald Ege Efterskole