Lønstatistik for ledere på frie grundskoler og efterskoler

Lønstatistik for frie grundskoler og efterskoler

Alle frie grundskoler indberetter løn for lærere og ledere til Fordelingssekretariatet. Lønnen indberettes og beregnes for april hvert år. Tallene er klar i efteråret.

Vi bruger statistikken til at sammenligne med folkeskolelederne på landsplan samt lønhierarkierne fra lærere på trin 4, øvrige ledere og øverste ledere. Vi kan endvidere følge udviklingen i udbetaling af engangsvederlag til de øverste ledere.

Efterskolerne har ikke et tilsvarende centralt indberetningssystem. De udarbejder deres egne undersøgelser, som du kan finde på deres hjemmeside.