Lønstatistik for ledere på frie grundskoler

Lønstatistik for frie grundskoler

Alle frie grundskoler indberetter løn for lærere og ledere til Fordelingssekretariatet. Lønnen indberettes og beregnes for april hvert år. Tallene er klar i efteråret.

Vi bruger statistikken til at sammenligne med folkeskolelederne på landsplan samt lønhierarkierne fra lærere på trin 4, øvrige ledere og øverste ledere. Vi kan endvidere følge udviklingen i udbetaling af engangsvederlag til de øverste ledere.

Engangsvederlaget for den øverste leder er “nøglen” til lønniveauet. 

Det såkaldte “Bedstefar-/mor” princip tilsiger, at den øverste leders løn er “loftet”, da det følger ansvaret og ansættelsen.