Lønstatistik for ledere på frie grundskoler

Hvor kommer tallene fra

Tallene i denne lønstatistik er indhentet fra Fordelingssekretariat og er fremkommet på baggrund af de tal, som de frie grundskoler indberetter til fordelingssekretariatet. Opgørelsen er pr. 30 april 2021.

Det lønbegreb, som er anvendt i tabellerne, er ”Samlet løn”, dvs. basisløn, intervalløn, pension, faste tillæg, midlertidige tillæg, engangsvederlag samt andre tillæg. Beløbene er månedsniveau og er i nutidskroner. 

BEMÆRK PENSION ER INDREGNET I TALLENE.

Gennemsnitsløn fordelt på overordnede lønkategorier og pensionskasse

Gennemsnitslønninger fordelt på regioner