Løn til øvrige ledere

Alle ledere på frie grundskoler, efterskoler og fagskoler er omfattet af vores overenskomst.

Er du mellemleder, viceskoleleder eller afdelingsleder for lærere tilhører du lønmæssigt kategorien “øvrige ledere”. Din løn består af en basisløn og muligheden for midlertidige og varige tillæg.

Basislønnen skal ikke forhandles, men forventes at blive suppleret med tillæg. Tillæggene skal forhandles individuelt og personligt. Det er derfor en opgave for den enkelte leder at forhandle sin egen løn indenfor de fastsatte rammer.

Vi bistår alle med at forstå lønsystemet og sikrer, at reglerne overholdes.

Medlemmer tilbyder vi lønsamtaler, tjek af aftaler, forhandlingsråd og redskaber, vi har udviklet som inspiration til lønpolitik, aftaler om tillæg, engangsvederlag mm.

Dit lønsystem

Basisløn:

Din basisløn fastsættes ud fra skolens størrelse; større eller mindre skole. Den gives ikke for “noget” og derfor forventes det at du selv forhandler tillæg oveni.

Din samlede løn skal sikre, at du får en passende løn, der matcher din placering i forhold til øverste leder og lærerne, dine opgaver, kvalifikationer og dit ansvar som leder, hvor du er uden øverste arbejdstid og uden adgang til overarbejdsbetaling og diverse tillæg.

Funktionstillæg:

Funktionstillæg er midlertidige tillæg, der følger en bestemt funktion. Når du ikke længere har funktionen, forsvinder tillægget eller overgår til den, der i stedet varetager opgaven eller funktionen.

Kvalifikationstillæg:

Kvalifikationstillæg er varige tillæg, der følger dig og er knyttet op på dine kvalifikationer og kompetencer.

Tillæggene skal aftales på forhånd.

Årligt engangsvederlag:

Du kan ligesom øverste leder få et årligt midlertidigt løntillæg, men i almindelighed er det ikke relevant, da du i modsætning til de øverste ledere har mulighed for faste, månedlige tillæg.