Løn til øvrige ledere

Er du mellemleder, viceskoleleder eller en anden type leder tilhører du lønmæssigt kategorien øvrige ledere. Det betyder at din basisløn ikke til forhandling. I løntabellen i kan du finde dit basisløntrin. Det afhænger alene af skolens størrelse /elevtal. Se løntabellen på side 4 og 5 her:

Midlertidige og varige løntillæg

Du kan bruge din lønforhandlingen til at forhandle midlertidige og varige løntillæg samt engangsvederlag. Som øvrig leder kan du både forhandle midlertidige og varige løntillæg. Et midlertidigt løntillæg er for en bestemt periode, hvor opgaven/opgaverne skal løse og er af tidsbegrænset karakter.

Du kan forhandle et varigt løntillæg, hvis det er opgaver eller en særlig funktion, som vil forblive en del af din stilling. Det kan også være honorering for kvalifikationer og personlige kompetencer.

Har du som øvrig leder enkeltopgaver, der ligger ud over det sædvanlige i jobbet, kan du forhandle dig til en ekstra betaling. Det er et engangsvederlag, som på lønsprog hedder en ”særlig aftale om vederlag for særlig indsats”.

Resultatløn betyder, at du som øvrig leder aftaler et antal konkrete mål for skolen for en periode på eksempelvis 3-5 år.
Hvis du og skolen når målene, udløser det ekstra penge i lønposen. Du kan også aftale, at det udløser et beløb at nå delmål undervejs mod det langsigtede mål. Dog er det vigtigt at huske, at aftalerne skal fornyes hvert år.

Eksempler på ekstra honorering af særlig indsats:

  • Nye pædagogiske indsatsområder
  • Vedligeholdelse og udvikling af skolens profil
  • Nye elevgrupper

Eksempler på emner der kan udløse resultatløn:

  • Pædagogisk udvikling
  • Skolens elevtal
  • Personalepolitiske mål
  • Øget synlighed i lokalområdet

Sådan kan du gribe forhandlingen af midlertidige og varige tillæg an:

  • Få overblik over de arbejdsopgaver, som ligger ud over det normale i den lederstilling.
  • Snak med lederkolleger på andre skoler om, hvad de har forhandlet hjem af tillæg for lignende opgaver.
  • Tag evt. kontakt til lederkonsulenten i Frie Skolers Ledere og lad os sammen komme med et udspil til, hvilke løntillæg du kan forhandle hjem.