Løn til øvrige ledere

Er du mellemleder, viceskoleleder eller afdelingsleder for lærere tilhører du lønmæssigt kategorien “øvrige ledere”. Det betyder, at din basisløn ikke er til forhandling. I løntabellen i kan du finde dit basisløntrin. Det afhænger alene af skolens størrelse /elevtal. Se løntabellen på side 4 og 5 her:

Både midlertidige og varige løntillæg

Da din basisløn er lav, skal du selv forhandle tillæg oveni, så du får en passende løn. Du har ligesom øverste leder mulighed for et årligt engangsvederlag, men du har også mulighed for midlertidige og varige tillæg, der udbetales hver måned.

Funktionstillæg er midlertidige tillæg, der følger en bestemt funktion. Når du ikke længere har funktionen, forsvinder tillægget eller overgår til den, der i stedet varetager opgaven eller funktionen.

Kvalifikationstillæg er varige tillæg, der følger dig og er knyttet op på dine kvalifikationer og kompetencer.

Tillæggene skal aftales på forhånd.

Din samlede løn skal sikre, at du får en passende løn, der matcher din placering i forhold til øverste leder og lærerne, dine opgaver, kvalifikationer og dit ansvar som leder, hvor du er uden øverste arbejdstid og uden adgang til overarbejdsbetaling og diverse tillæg.

Eksempler på kvalifikationstillæg:

 • Erfaring på skolen
 • Erfaring fra tidligere stillinger
 • Uddannelse
 • Kurser
 • Særlige forudsætninger for de opgaver, du skal løse

Eksempler på funktionstillæg:

 • Hvis du et år træder i en klasselærers sted
 • Hvis du et år varetager undervisning eller andre opgaver udover aftalt på forhånd (på små skoler er det almindeligt at øvrige ledere underviser)
 • Kan også aftales for undervisning, lejrskoler, vikaranvisning osv. hvis opgaverne må anses for midlertidige og dog af en vis varighed

Eksempler på resultatløn og honorering for særlig indsats:

 • Hvis der aftales særlige mål for dig i forlængelse af mål for skolen og øverste leder 
 • Hvis du selv skal udvikle noget på egen hånd udover det sædvanlige
 • Hvis der opstår en uventet hændelse i løbet af året, som du på egen hånd har håndteret uden øverste leder og udover det sædvanlige
 • Se også siden om øverste leders løn