Løn til øverste ledere

For øverste ledere er der et interval, som lønnen skal ligge indenfor, uanset hvilken skoletype, du er skoleleder/forstander på. Lønintervallerne afhænger af skolens størrelse /elevtal.

Du skal forhandle dig frem til en passende grundløn indenfor dette interval. Vi anbefaler, at du placeres i toppen af intervallet. Se intervallerne på side 4.

Desuden anbefaler vi, at du bruger lønforhandlingen til at forhandle dig frem til en resultatslønsaftale. En sådan aftale laves for et år ad gangen. Resultatlønsaftalen kaldes også et engangsvederlag, som er et midlertidigt løntillæg.  

Midlertidigt løntillæg og resultatløn

Et midlertidigt løntillæg er for en bestemt periode, hvor opgaven/opgaverne skal løse og er af tidsbegrænset karakter.

Varetager du arbejdsopgaver som ligger ud over det forventelige i jobbet, kan du forhandle dig til en ekstra betaling. Det er et engangsvederlag, som honoreres for en særlig indsats. Resultatløn betyder, at du som øverste leder aftaler et antal konkrete mål for skolen for en periode på eksempelvis 3-5 år. Hvis du og skolen når målene, udløser det ekstra penge i lønposen. Du kan også aftale, at det udløser et beløb at nå delmål på vej mod det langsigtede mål. Dog er det vigtigt at huske, at aftalerne skal fornyes hvert år.

Resultatløn hører under ”engangsvederlag”, og der er visse grænser for, hvor meget bestyrelsen samlet må bruge på den type vederlag. Det kan du læse mere om i ”tillæg til bemyndigelsesskrivelsen”, som findes på hjemmesiden under fanen ”Løn”. Dog kan du og bestyrelsen godt aftale endnu større engangsvederlag, hvis I ansøger ministeriet om det og får det bevilget.

Eksempler på ekstra honorering af særlig indsats:

  • Nye pædagogiske indsatsområder
  • Vedligeholdelse og udvikling af skolens profil
  • Nye elevgrupper

Eksempler på emner der kan udløse resultatløn:

  • Pædagogisk udvikling
  • Skolens elevtal
  • Personalepolitiske mål
  • Øget synlighed i lokalområdet

Sådan kan du gribe forhandlingen af midlertidige løntillæg an:

  • Få overblik over de arbejdsopgaver, som ligger ud over det normale i den lederstilling.
  • Snak med lederkolleger på andre skoler om, hvad de har forhandlet hjem af tillæg for lignende opgaver.
  • Tag evt. kontakt til lederkonsulenten i Frie Skolers Ledere og lad os sammen komme med et udspil til, hvilke løntillæg du kan forhandle hjem.