Selvstændig faglig organisation

LC-Lederforum er et fælles forum under Lærernes Centralorganisation (LC), som varetager ledernes interesser. Det karakteristiske ved en centralorganisation er, at den har organisationer og ikke enkeltpersoner som medlemmer. I forbindelse med overenskomstforhandlinger rejser lederne deres krav gennem Lederforum.

LC-LederForum består af: Skolelederforeningen, Uddannelseslederne af 2018 og Frie Skolers Ledere.

Organisationerne repræsenterer tilsammen ca. 5.400 ledere.

http://www.lc-lederforum.org

Du er sikret den bedste hjælp

FRIE SKOLERS LEDERE er en selvstændig faglig organisation. Det giver lederne direkte indflydelse i overenskomstspørgsmål og sikkerhed for, at der kontinuerligt er fokus på lederrollen.

Frie Skolers Ledere ønsker at være den foretrukne faglige forening for ledere ved de frie grund- og efterskoler.

Som medlem af Frie Skolers Ledere arbejder vi for at sikre dig de bedste løn- og ansættelsesvilkår. Det gør vi blandt andet gennem forhandlinger, opfølgning og påvirkning af det politiske niveau. Når vi forhandler din overenskomst, får du som medlem maksimal indflydelse på dine ansættelsesbetingelser og din lønudvikling, og du kan være med til at præge udviklingen for ledere via Frie Skolers Ledere.

Som fagforening er Frie Skolers Ledere medlem af LC-Lederforum sammen med andre skoleledere i Lærernes Centralorganisations og er derigennem en del af den samlede fagbevægelse i Danmark.