Coaching, ledersparring eller blot et godt råd

Hvad gør du, når du har ondt i dit arbejdsliv? Prioriterer du din egen trivsel?

Som leder er en af dine store arbejdsopgaver at være opmærksom på dine medarbejders trivsel. Men hvad med dig selv? Er du opmærksom på din trivsel og dit arbejdsmiljø?

Som fagforening vil vi gerne sætte fokus på ledertrivsel. Det er derfor magtpåliggende at få dig bevidstgjort om, at det ikke kun er medarbejdertrivslen, som skal have dit fokus, når vi taler trivsel og arbejdsmiljø. Din ledertrivsel og dit arbejdsmiljø er i lige så høj grad, som medarbejdernes trivsel, et vigtigt aktiv, der skal prioriteres på arbejdspladsen.

Du har ingen tillidsrepræsentant på din skole, som varetager dit arbejdsmiljø. Det er helt din egen opgave. Alt for ofte oplever vi ledere, som ikke trives i deres job af forskellige årsager. Hvor går sådan en leder hen, når arbejdslivet begynder at gøre ondt?

Vi oplever ledere, som føler sig meget alene med lederopgaven med få kolleger eller i nogle tilfælde slet ingen kolleger at drøfte ledelsesudfordringen med. Bekymringer om at ”brænde ud” før tid, og ”ikke at slå til”, er ikke usædvanlige tanker at gå rundt med i lederjobbet.

Derfor har vi som din fagforening valgt at træde mere i karakter, når det handler om din dagligdag som leder. Vores fornemste opgave er at støtte dig, så du får overskud til at handle aktivt, når dine arbejdsvilkår bliver for urimelige.

Kvinder vil have coaching – mænd vil have gode råd

Om mænd i virkeligheden hellere foretrækker et godt råd fremfor en coachingsamtale, kan vi ikke svare på, men vi ser en tydelig tendens i vores forening. Vi oplever på sekretariatet, at det er de kvindelige ledere, som ønsker sparring og coaching. Det er de kvindelige ledere som kontakter os, når arbejdslivet begynder at gøre ondt. Faktisk ser vi en tilbøjelighed til, at kvinderne er mere opmærksomme på sig selv, deres arbejdsmiljø og deres trivsel.

Som forening kan og skal vi ikke gøre op med, den måde mænd og kvinders løser ledelseshverdagens udfordringer på, men vi kan vi gøre dig opmærksom på det billede, som tegner sig. Og vi kan udtrykke vores bekymring i forhold til, om de mandlige ledere glemmer at mærke efter og handle, når fokus er på egen trivsel.

Måske er det blot forskellen på mænd og kvinder i al almindelighed, som afspejler sig her? Det er en interessant betragtning, som vi ikke har svaret på, men som vi i foreningen fortsat vil have som opmærksomhedspunkt.

For at støtte op om din trivsel og dit arbejdsmiljø, har vi valgt at tilbyde gratis coaching, ledersparring og karriererafklaring, så du ikke står alene med din trivsel, dit arbejdsmiljø og din udvikling.

HUSK vi er din medspiller og står klar til at hjælpe dig, uanset om et det er en coachsamtale eller blot et godt råd.

Foreningens gratis tilbud

Som medlem af Frie Skolers ledere har du mulighed for at få gratis coaching/sparring. Vi tilbyder:

 • Coaching til ene-ledere.
 • Coaching til nye ledere
 • Coaching til øvrige- og øverste ledere
 • Ledelsessparring-/coaching
 • Karriereafklaring og udvikling

Vi er bevidste om, at der er mange udfordringer igennem et langt lederliv. Fra at starte som ny leder med alle de nye opgaver og udfordringer det giver, til ene-leder problematikken, hvor du ikke har kolleger at vende dine ledelsesudfordringer med, til at have brug for at få fokus på din lederrolle eller din karriere.

I Frie Skolers Ledere sætter vi fokus på dig og dine ledelsesmæssige behov. Vi støtter, guider, vejleder, sparrer og coacher, så du bliver den bedste udgave af dig selv.

 

Karriereafklaring og udvikling

Find din indre motivation ud fra egne ressourcer og bliv klogere på din jobsituation.

Kender du det? Tanker som popper op i din bevidsthed, men som du slår hen og ikke har lyst til at beskæftige dig med, fordi de måske kræver ændringer i dit liv eller en stillingtagen til dig?

 

 • Hvad er det, der giver dig energi? Hvad dræner dig? Og hvad er det, som gør dig glad?
 • Er jobbet stadig det rette for dig? Eller ønsker du i virkeligheden at bryde fri af mønstre, roller og overbevisninger?
 • Er du afklaret i forhold til dine egne værdier og mål?
 • Føler du at livet er fyldt med konfliktfyldte samarbejdsrelationer?
 • Drømmer du om jobmæssige forandringer?

Kan du sige ja til nogle af de overstående spørgsmål, så har du måske brug for sparring eller coaching i forhold til dine egne ressourcer, motivation, karriereafklaring og udvikling.

  

Ledercoaching/sparring

 Sæt fokus på din lederrolle/position. Vil du gerne blive bedre til at sige ”nej”, se nye og anderledes muligheder eller blot slippe af med gamle vaner og rutiner?

  

 • Vil du gerne være en mere tydelig leder – som evner at ”brænde igennem”?
 • Er du bekymret for at brænde ud i lederjobbet?
 • Har du problemer med at holde fokus på alle dine opgaver?
 • Har du brug for et gennemsyn af din lederrolle med fokus på personlige udfordringer og motivation?
 • Er du en god kulturbærer og rollemodel?
 • Har din kommunikation brug for et eftersyn – horisontal- og vertikalledelse?

 

Kan du genkende nogle af disse udfordringer, og har du brug for at få taget fat på nogle af de ”små ting” som trænger sig på i lederjobbet, som ikke rigtig vil gå væk af sig selv?

Samtalerne vil eventuelt kunne handle om, hvad der er dine største forhindringer for at din ledelse lykkes. Kort og godt – så er det her vi sætter fokus på skabe handling og forvandling.

Hvad er coaching?

Coaching er et redskab, du kan bruge til at definere og udvikle din lederrolle og dit eget psykiske arbejdsmiljø. Coaching er ikke et universalmiddel, som løser alle dine problemer. Du skal betragte en coachingsamtale som et rum for din refleksion skabt af dig og din coach.

Coaching – et spejl på din ledelse. Forestil dig, at din coach holder et spejl op foran dig, så du kan blive klogere på, hvordan du trives i dit lederjob. I en coachingsamtale udforsker, udfordrer og analyserer du sammen med coachen den problemstilling, som du har valgt at have fokus på.

Når du bliver coachet som leder, vil fokus oftest ligge på de udfordringer, du møder i arbejdslivet. Målet med en coachingsamtale er at bane vejen for handling. Du kan både benytte en coachingsamtale, når du skal håndtere konkrete problemstillinger, men også hvis du har behov for at udvikle dig i lederrollen, fx hvis du er ny leder, eller hvis dit lederjob skifter karakter.

Sådan gør du, hvis du har brug for et godt råd eller en coachingsamtale.
Send en mail til rm@fsleder.dk så finder vi sammen ud af, hvilken hjælp du har brug for. Vi kan mødes på vores sekretariat i København, aftale et virtuelt møde på Teams eller blot tage en samtale pr. telefon. Dette er helt op til, hvad du foretrækker.

 

Faglige ledernetværk

Vi har igennem de sidste års tid har fokus på faglige ledernetværk. Det er lykkes foreningen at få oprettet fire netværk: et i den nordlige del af Jylland, et i den sydlige del af Jylland, et på Sjælland samt et netværk for ene-ledere. Ingen af netværkene har qua Covid-19 mødtes fysisk endnu. Det ser vi frem til at få mulighed for efter sommerferien.
Er du endnu ikke i et ledernetværk, så kan det nås endnu. Du skal blot sende en mail til rm@fsleder.dk

Mellemledernetværk

Er du mellemleder og har du lyst til at deltage i et ledernetværk udelukkende bestående af øvrige ledere, så vi vil i foreningen forsøge at oprette sådan et netværk. Vi har allerede fået tilsagn fra tre friske mellemledere, som gerne vil mødes med flere af jer. Send en mail til rm@fsleder.dk, hvis det har din interesse.