Genåbning af Danmark

Kære medlem

Der gik ikke lang tid fra vi ønskede jer god påske med håbet om, at I ledere ville kunne finde tid til holde lidt fri i en travl tid. Vi er klar over, at I ikke bare kan lægge alle jeres bekymringer og opgaver fra jer og holde påskeferie. Alligevel havde de fleste af jer måske set frem til bare et par dage med familien, hvor skolen for en stund kunne trænges i baggrunden.

Vi ved, at denne Coronatid har budt på mange nye udfordringer og opgaver, som I har skulle tilpasse jeres hverdag til. Hvem gør hvad på skolen? Nye arbejdsopgaver og mødetyper ser dagens lys. Møder afholdes virtuelt og pludselige er distanceledelse blevet et vilkår, som I ledere bliver underlagt. Nu er det ikke længere nok at være en god, synlig og nærværende leder. Der skal mere til, når du ikke er fysiske tilstede overfor dine medarbejdere. Kommunikation og forventningsafstemning bliver nøgleordene, hvis selvledelse blandt medarbejderne skal lykkes. Alt dette nye kræver kræfter og overskud af dig som leder.

Drømmen om et par dages fri i påsken blev med ét slukket. Sådan skulle det ikke gå. Vores kære Statsminister Mette Frederiksen afholdt tirsdag den 7. april pressemøde, hvor hun fremlagde en plan for genåbning af Danmark.
Set fra et lederperspektiv var dette ikke det mest velvalgte tidspunkt at servere denne nyhed. Hun gav jer samlet set to arbejdsdage til at få samlet trådene, lagt en plan og få skolen klargjort til at modtage elever fra 0. til 5. klasse.  Så havde I ikke allerede løbet stærkt de sidste par uger. Ja, så blev spurten i hvert fald sat ind for alvor, hvis ambitionen om at genåbne onsdag den 15. april skulle blive en realitet.

Hvor der på grundskolerne arbejdes på højtryk med at skabe en ny hverdag, er billedet helt anderledes på efterskolerne. Der er ingen elever at se. Kun de tomme lokaler vidner om, at der for indtil for cirka en måned siden har været drevet skole i bygningerne. Den økonomiske situation for efterskolerne er bekymrende. Med udsigten til en hjælpepakke som løber til 1. maj og en skole, som tidligst begynder igen 10. maj, så er der ikke noget at sige til, hvis I ledere sidder tilbage med en følelse af afmagt.

Mens jeres ansatte arbejder benhårdt på at fastholde efterskolefællesskabet på distancen, således at både tilskuddet og eleverne fastholdes indtil skoleårets afslutning, kan I lede og motivere medarbejderne og elever på distancen. Samtidig med pågår en planlægning af kommende skoleår, hvor spekulationer om, om rejseaktivitet og lignende skal retænkes, når man taler om en mulig 2. bølge af COVID-19. Man kan sige, at hvor man på grundskolerne kan handle sig ud af udfordringerne med at åbne skolerne, sidder I efterskoleledere med tiltag, der skal virke på distancen og som er uden for jeres indflydelse. Dette er et klart billede af, hvordan I som ledere skal agere i en omskiftelig hverdag.

Som forening har vi stor forståelse for den situation, I ledere står i. Derfor skal I også vide, at vi stiller os til rådighed, hvis du har brug for at vende en problemstilling eller blot har brug for en snak. Vi ved, at der er mange ledere på de frie grundskoler, som ikke har en medleder at drøfte tingene med, og derfor føler sig meget alene om den store opgave det er, at ændre total på driften af skolen for at kunne leve op til Vejledning for gradvis kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger.

Uden du måske ved af det, er du som leder havnet i det ledelsesteorien kalder det organisatorisk krydspres. Og mon ikke vi godt tør sige, at det nok bliver århundredets største krydspres. Du skal på en og samme tid håndtere de ministerielle krav i forbindelse med genåbningen. Du skal håndtere bekymrede forældre, som er usikker på, om det er sundhedsmæssigt forsvareligt at sende deres ”Guldklumper” hen i DIN skole.

Du skal håndtere en skolebestyrelses krav og forventninger. Så skal du ikke mindst håndtere hele din medarbejdergruppe, som lige nu dels er meget usikker på, hvordan de skal udføre deres arbejde, så det lever op til vejledningens forskrift, men også en medarbejdergruppe som selv er bange for at blive smittet med COVID-19.

Der er ingen tvivl om, at det pres I ledere er underlagt lige nu, er massivt. I bliver presset fra alle leder og kanter. Det er lederen der står med ansvaret. Det er lederen der lægger hovedet på blokken og byder eleverne velkommen tilbage til en skole, som forhåbentlig er gearet til at drive undervisning i en tid med Corona. Man ved, at forælders og personalets blik er rettet mod lederen.

Det er pludselig blevet en lederopgave at beskytte elever og medarbejdere mod COVID-19. Sådan kan det i hvert fald godt føles. Der står ligefrem på side 11 i vejledningen ”Det påhviler lederen at sikre følgende”, hvorefter der kommer 4 sider med konkrete tiltag, der skal iværksættes, hvis skolen skal leve op til kravene for en genåbning. Det er et kæmpe ansvar, der ligger på lederens skuldre. Derfor skal I heller ikke tøve med at ringe til os i foreningen. Vi er der for jer – husk det.

Hvordan trives du som leder lige nu? Og hvordan er dit psykiske arbejdsmiljø i denne Coronatid? To meget aktuelle spørgsmål, som vi næsten ikke tør stille dig, for svaret er givet på forhånd.

DET ER HÅRDT SOM ALDRIG FØR AT VÆRE LEDER.

Hvad kan I selv gøre for at komme igennem denne her tid, hvor det er blevet en lederopgave at begrænse udbredelsen af smitte med COVID-19. Det er et rigtigt godt spørgsmål. Som forening tror vi, at det er vigtigt, at I drøfter tingene med hinanden ude på skolerne, også når det bliver svært. Det er okay at bede om hjælp eller gode råd af kolleger eller os i foreningen. Vi er i en tid, hvor ingen af os kan trække på erfaringer fra tidligere. I bliver derfor nød til at sige til jer selv. Vi gør det vi tror, er det allerbedste, så kan vi ikke gøre bedre.

Vi har brug for at sige til jer. Der kan også forekomme Covid-19 spredning på din skole – blandt dine elever og medarbejdere. Det betyder ikke, at I ikke har gjort det godt nok. I kan ikke udstede garantier for at elever og voksne ikke smittes med COVID-19, men I gør det bedste, I kan for at undgå det.
HUSK at du ikke kan forhindre smittespredning på din skole. Det er uundgåeligt, men derfor er I stadig lykkes med jeres projekt genåbning af Danmark.

Vi ved at er en tung opgave at være leder i disse dage. Der skal prioriteres benhårdt og måske skal der tages ubehagelige beslutninger i en usikker tid. Vi vil derfor minde dig om, at ledere altså også kun er mennesker. I har også brug for at puste ud og blive mødt med støtte og forståelse. Sørg derfor for at få egenomsorg og gør noget for dig selv, som gør dig glad og lader dine batterier op.

De bedste tanker fra

FRIE SKOLERS LEDERE


LEDERSPARRING FOR FORENINGENS MEDLEMMER

Små som store udfordringer præger i øjeblikket mange lederes hverdag, som du også kan læse om i dette nyhedsbrev.
Foreningens lederkonsulent Bjarne Y. Jørgensen har en mangeårig bred ledelsesmæssig baggrund, og han har siden 2003 arbejdet som rådgiver i Frie Skolers Ledere, bl.a. med sparring i forhold til lederrollen.
Du er meget velkommen til at sende Bjarne en mail – byj@fsleder.dk –  såfremt du ønsker ledersparring i denne meget specielle situation. Han vil derefter kontakte dig telefonisk på et nærmere aftalt tidspunkt.

FSLEDER NETVÆRK PÅ FACEBOOK

Hvis du ikke allerede ved det, så har FRIE SKOLERS LEDERE en lukket facebookgruppe for ledere.  Den hedder FSleder Netværk. Det er et forum, hvor I kan dele jeres bekymringer, frustrationer, udfordringer, gode idéer og tiltage I har foretaget på din skole mm.
Vi vil opfordre dig at anmode om at blive medlem af gruppen, da vi ser det som en stor hjælp at videns dele i en tid, hvor der er vendt op og ned på alt.
Du er også velkommen til at stille spørgsmål, så vil vi i foreningen eller andre af gruppens medlemmer forsøge at besvare dem.

EN LILLE BØN TIL DIG

Som I muligvis ved lukkede skolekom serveren ned den 31. december 2019. Det betyder, at mange af jer medlemmer, som tidligere har haft en skolekom mail har fået ny mailadresse. Vi har i vores medlemssystem stadig registeret en del af jer med en skolekom mail.
Er du en af dem, som har fået ny mailadresse og ikke har fået den ændre hos os, vil vi meget gerne bede dig om sende en mail til info@fsleder.dk så vi kan få den rettet, og dermed komme i kontakt med dig igen pr. mail.